Bán doanh nghiệp tư nhân nộp thuế gì?

Bán doanh nghiệp tư nhân nộp thuế gì?

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp” (Khoản 1 Điều 183 Luật Doanh nghiệp). Như vậy, doanh nghiệp tư nhân chỉ bao gồm 1 thành viên là cá nhân kiêm luôn vai trò là chủ sở hữu. Đây là loại hình doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng toàn bộ tài sản của mình. Tùy vào nhu cầu và tình hình kinh doanh, chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân có thể có nhu cầu bán lại doanh nghiệp cho một cá nhân khác.

1. Quyền bán doanh nghiệp tư nhân

Điều 187 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác.

Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thỏa thuận khác.

Người bán, người mua doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động.

Người mua doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật này”.

Những quy định về thuế khi bán doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định tại Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 (sửa đổi bổ sung năm 2014) thì thu nhập chịu thuế là những khoản thu nhập sau (trừ thu nhập được miễn thuế quy định tại Điều 4 của Luật này):

1. Thu nhập từ kinh doanh

  • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm:
  • a) Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế;
  • b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán;
  • c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.
  • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm:
  • a) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
  • b) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở;
  • c) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước;
  • d) Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản…”

Trong thuế thu nhập cá nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân phải nộp thuế cho những loại thu nhập sau:

+ Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn: (Khoản 4 Điều 3 Luật thuế TNCN)

+ Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản: (Khoản 5 Điều 3 Luật thuế TNCN), trong trường hợp chuyển nhượng cả trụ sở doanh nghiệp hoặc xí nghiệp, nơi sản xuất, nơi kinh doanh, buôn bán, …

https://tuvanltl.com/thong-bao-thay-doi-mau-dau-voi-co-quan-thue/

Trên đây là một số thông tin liên quan đến “Bán doanh nghiệp tư nhân nộp thuế gì?” nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline090.145.1945
Emailtuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *