Bán công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Bán công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Khi nói đến hoạt động mua bán (hay sáp nhập doanh nghiệp), người ta thường nhắc đến khái niệm M&A. Đây là thuật ngữ để chỉ sự mua bán hay sáp nhập giữa hai hay nhiều công ty với nhau. Trong đó, mua bán được hiểu là việc một công ty mua lại hoặc thôn tính một công ty khác và không làm ra đời một pháp nhân mới. Trong quá trình hoạt động, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể có nhu cầu bán lại công ty mình vì một số lý do nhất định.

1. Khái niệm bán công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Theo Khoản 1 Điều 73 Luật Doanh nghiệp 2014 thì “Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty”.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của mình cho một cá nhân hoặc một tổ chức. Đó còn có thể được hiểu là bán công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

2.Cơ sở bán công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn  có quyền chuyển nhượng công ty cho một tổ chức hay một cá nhân, xuất phát từ quyền của chủ sở hữu công ty theo Điều 64 Luật Doanh Nghiệp. Theo đó, điểm b, c  Khoản 1 Điều 64 Luật Doanh nghiệp 2014, chủ sở hữu – người điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có quyền:

  • Thứ nhất, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;
  • Thứ hai, Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

3. Thủ tục

Để thực hiện việc chuyển nhượng (bán) công ty thì bên chuyển nhượng (tức là bên bán công ty) và bên nhận chuyển nhượng (tức là bên mua lại công ty) phải thực hiện lập hợp đồng chuyển nhượng theo quy định của pháp luật với các điểu khoản liên quan.

Khoản 2 Điều 196 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần theo phương thức sau đây:

  • a) Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;
  • b) Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
  • c) Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;
  • d) Kết hợp phương thức quy định tại các điểm a, b và c khoản này.”

Như vậy, trường hợp chuyển đổi từ công ty TNHH 1 thành viên sang công ty cổ phẩn thì chủ sở hữu có thể chọn một trong 3 hình thức ở các điểm b, c, d Khoản 2 Điều 196 Luật Doanh nghiệp.

Điều 25. Nghị định Số: 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định về Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với các trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp

Trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

a) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

b) Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp;

c) Danh sách thành viên và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;

d) Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng cho đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho cá nhân hoặc tổ chức khác; Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác.

Chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp là gì?

Trên đây là một số nội dung liên quan đến Bán công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline090.145.1945
Emailtuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *