Ý nghĩa của việc bảo hộ quyền tác giả

Ý nghĩa của việc bảo hộ quyền tác giả

Khi pháp luật đưa ra một chế định với những quy định về một lĩnh vực cụ thể thì đã nhằm mục tiêu thiết lập cơ chế bảo vệ cho những quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực đó. Tương tự như vậy, quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ nói chung và chế định quyền tác giả nói riêng đã tạo nên một cơ chế hiệu quả trong việc bảo hộ quyền của người sáng tác và tác phẩm.

1. Quy định về bảo hộ quyền tác giả

Xuất phát từ những quy định bảo hộ quyền công dân, trong đó có quyền tự do sáng tạo tại Điều 40 Hiến Pháp 2013: “Mọi người có quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật và thụ hưởng lợi ích từ các hoạt động đó”, từ đó, pháp luật dần dần tạo ra những chế định ngày một rõ ràng khẳng định bảo hộ quyền công dân là một mục tiêu quan trọng và cơ chế bảo hộ quyền tác giả cũng dựa trên tinh thần Hiến Pháp 2013.

Công dân có quyền tự do sáng tạo, sáng tác ra các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo. Như vậy, ở vị trí là một tác giả, công dân có được quyền tự định đoạt tác phẩm của mình, quyền khai thác giá trị tác phẩm…

Ngày nay, hành vi xâm phạm quyền của các chủ thể ngày càng trở nên phổ biến với nhiều cách thức khác nhau. Hành vi xâm phạm quyền tác giả có thể là: sao chép tác phẩm lưu hành trên thị trường mà không có sự đồng ý của tác giả, mạo danh tác giả, sữa chữa, cắt xén tác phẩm… Dự đoán được những điều đó, pháp luật sở hữu trí tuệ cũng đã quy định liệt kê những hành vi xâm phạm quyền tác giả (Điều 28 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2009). Ngoài ra, nhằm đảm bảo cho tác giả khai thác được những lợi ích vật chất từ việc sáng tác, bù đắp quá trình lao động sáng tạo, pháp luật cũng đã quy định thời hạn bảo hộ đối với quyền tác giả, tránh trường hợp bị các chủ thể khác xâm phạm trong thời gian bảo hộ (Điều 27 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2009).

Mặc khác, để đảm bảo quyền của tác giả trong quá trình xử lý hành vi vi phạm cũng như bảo vệ quyền của công dân, các quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cũng được đặt ra:

+ Quyền tự bảo vệ (Điều 198);

+ Các biện pháp dân sự (Điều 202);

+ Các biện pháp xử lý hành chính và hình sự (Điều 211,212).

2. Ý nghĩa

Như đã phân tích ở trên, một trong những ý nghĩa quan trọng của chế định bảo hộ quyền tác giả trước hết là bảo hộ quyền công dân khi họ tham gia vào hoạt động sáng tạo nhằm khuyến khích nhân dân tham gia, sáng tạo ngày càng nhiều tác phẩm có giá trị.

Tạo nên một nên kinh tế tri thức lành mạnh, thúc đẩy sự phát triển của nền công nghiệp không khói này.

Bảo vệ quyền và lợi ích cho những chủ thể sáng tạo, xử lý những hành vi xâm phạm quyền tác giả.

Bảo đảm công bằng giữa lợi ích của công dân và lợi ích của xã hội.

So sánh quyền tác giả và kiểu dáng công nghiệp

Trên đây là một số thông tin về Ý nghĩa của việc bảo hộ quyền tác giả nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Hiện tại khóa học Marketing dành cho doanh nghiệp nhỏ  có giá là 600.000 đồng. Tuy nhiên bạn sẽ được giảm giá 40% chỉ còn 360.000 khi mua khóa học kèm mã giảm giá thaole. Ấn vào nút đăng ký dưới đây để nhận khuyến mãi nhé.Xem tại đây.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

One Reply to “Ý nghĩa của việc bảo hộ quyền tác giả”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *