Tổng cục du lịch

Tổng cục du lịch

Tổng cục du lịch là cơ quan trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về du lịch trên phạm vi cả nước, quản lý các dịch vụ công về du lịch theo quy định của pháp luật. Có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy, có tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước và trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Tên giao dịch tiếng anh: Vietnam national Administration of Tourism.

Tên viết tắt tiếng Anh: VNAT

Cổng thông tin điện tử: http://vietnamtourism.gov.vn/

Tổng cục Du lịch được tổ chức bao gồm:

– Các đơn vị giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước gồm: Vụ lữ hành; vụ khách sạn; vụ thị trường du lịch; vụ kế hoạch, tài chính; vụ hợp tác quốc tế; vụ tổ chức cán bộ; văn phòng.

– Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc gồm: Viện nghiên cứu phát triển du lịch; tạp chí du lịch; báo chí du lịch; trung tâm thông tin du lịch.

Tổng cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cà cơ cấu tổ chức của các tổ chức, đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch. Văn phòng gồm có 3 phòng.

Tổng cục Du lịch có Tổng cục trưởng và không quá 04 Phó Tổng cục trưởng. Tổng cục trưởng và các Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch do Bộ trưởng Bộ văn hóa, thể thao và du lịch quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động theo quy định của pháp luật.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch  chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Tổng cục Du lịch. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch  và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

https://tuvanltl.com/dich-vu-lam-giay-phep-tu-van-du-hoc/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *