Thủ tục gia hạn work permit 2018

Thủ tục gia hạn work permit 2018

Gia hạn work permit 

Khi hết thời hạn lao động trên Giấy phép lao động, người sử dụng lao động nước ngoài cần thực hiện thủ tục xin cấp lại hay còn gọi là gia hạn work permit cho người lao động. Việc gia hạn cho người lao động cần tiến hành theo các bước sau:

Thủ tục gia hạn work permit 2018

Bước 1: Xin văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Tại giấy phép lao động trước, doanh nghiệp đã tiến hành xin chấp thuận sử dụng lao động. Tuy nhiên, công văn chấp thuận lao động này chỉ ứng với vị trí làm việc cũ đã sắp hết thời hạn (“không quá 2 năm” theo quy định tại Nghị định 11/2016/NĐ-CP). Do vậy, khi xin gia hạn work permit cho người nước ngoài tiếp tục làm việc tại Việt Nam thì doanh nghiệp tiếp tục sử dụng lao động nước ngoài phải được chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động trong thời hạn mới.

Để được hướng dẫn về thủ tục xin chấp thuận lao động, vui lòng liên hệ Hotline 090.145.1945

Bước 2: Gia hạn work permit cho người nước ngoài tiếp tục làm việc tại Việt Nam

Để thực hiện thủ tục gia hạn work permit 2018, doanh nghiệp phải cung cấp các thành phần hồ sơ như sau:

  1. 02 ảnh màu 04 x 06 của người lao động; 
  2. Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.
  3. Giấy khám sức khỏe tại các bệnh viên có chức năng khám sức khỏe cho người lao động nước ngoài;
  4. Công văn chấp thuận sử dụng lao động đã được cấp tại Bước 1;
  5. Tùy trường hợp có thể phát sinh một số giấy tờ khác. 

Thời hạn của giấy phép lao động trong trường hợp này được quy định tại Điều 16 Nghị định 11/2016/NĐ-CP:

1. Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định 11/2016/NĐ-CP bằng thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép lao động.

2. Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại theo định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định 11/2016/NĐ-CP theo thời hạn của một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 Nghị định này nhưng không quá 02 năm.

Giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài mới nhất

Trên đây là một số thông tin liên quan đến Thủ tục gia hạn work permit 2018 nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants. Hãy liên hệ để được tư vấn miễn phí cho trường hợp cụ thể của doanh nghiệp.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com