Thời hạn sử dụng của Phiếu lý lịch tư pháp

Thời hạn sử dụng của Phiếu lý lịch tư pháp

Thời hạn sử dụng của Phiếu lý lịch tư pháp là bao lâu? Làm gì khi đã hết thời hạn sử dụng của Phiếu lý lịch tư pháp? 

Thời hạn sử dụng của Phiếu lý lịch tư pháp là bao lâu?

Pháp luật hiện hành không quy định chi tiết về thời hạn sử dụng của Lý lịch tư pháp là bao lâu. Tuy nhiên, tùy theo tính chất, lĩnh vực quản lý mà thời hạn của Lý lịch tư pháp được quy định rải rác trong các văn bản khác nhau. Cụ thể như sau:

Luật quốc tịch

Điều 20, 24, 28 quy định như sau:

Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ.

Nghị định số 19/2011/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật nuôi con nuôi:

Điều 5. Thời hạn có giá trị sử dụng của giấy tờ:

1. Phiếu lý lịch tư pháp của người nhận con nuôi trong nước có giá trị sử dụng nếu được cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Phiếu lý lịch tư pháp của người nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi ở nước ngoài có giá trị sử dụng nếu được cấp chưa quá 12 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi.

3. Phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu tổ chức con nuôi nước ngoài và của người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam  có giá trị sử dụng nếu được cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi.

Luật công chứng 2014 và Luật luật sư:

Tại khoản 2 Điều 2 Luật công chứng 2014 và khoản 8 Điều 1 Luật luật sư quy định về hồ sơ bổ nhiệm và cấp chứng chỉ hành nghề có yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp. Tuy nhiên lại không quy định  Lý lịch tư pháp có thời hạn bao lâu. Tinh trạng này cũng diễn ra trong hoạt động tuyển dụng công chức.

Làm gì khi Thời hạn sử dụng của Phiếu lý lịch tư pháp đã hết?

Khi Thời hạn sử dụng của Phiếu lý lịch tư pháp đã hết đồng nghĩa với việc các nội dung trên trên Phiếu lý lịch tư pháp đã cấp đã không còn giá trị sử dụng cho lĩnh vực, ngành nghề đó yêu cầu. Cá nhân có nhu cầu sử dụng Phiếu lịch tư pháp phải thực hiện thủ tục cấp mới theo quy định của pháp luật.

LTL rất hân hạnh cung cấp cho Quý khách hàng các thông tin nhằm mục đích tham khảo như trên.

Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn miễn phí cho các thắc mắc và trường hợp cụ thể của mình.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *