Thời gian xin giấy phép vận tải đa phương thức

Thời gian xin giấy phép vận tải đa phương thức

Câu hỏi: Công ty tôi là công ty giao nhận hàng hóa trong và ngoài nước. Để đảm bảo chất lượng hàng hóa, công ty tôi đang có ý định vận chuyển hàng hóa theo mô hình vận tải đa phương thức quốc tế. Để kịp tiến độ vận chuyển, tôi muốn hỏi thời hạn để xin giấy phép kinh doanh mô hình này là bao lâu?

Chuyên viên tư vấn: Cảm ơn câu hỏi bạn đã gửi về cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Hiện nay, theo quy định tại Nghị định 144/2018/NĐ-CP thì hoạt động kinh doanh vận tải đa phương thức là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Do đó, khi công ty bạn muốn đăng ký kinh doanh mô hình này, phải đáp ứng điều kiện pháp luật quy định. Cụ thể, tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 144/2018/NĐ-CP quy định như sau:

“1. Doanh nghiệp, hợp tác xã Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam chỉ được kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế sau khi có Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Duy trì tài sản tối thiểu tương đương 80.000 SDR hoặc có bảo lãnh tương đương hoặc có phương án tài chính thay thế theo quy định của pháp luật;

b) Có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp vận tải đa phương thức hoặc có bảo lãnh tương đương.”

Về thời gian cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế.

Tại Nghị định 144/2018/NĐ-CP quy định như sau:

“3. Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trực tiếp hoặc ngày đến ghi trên dấu bưu điện, Bộ Giao thông vận tải phải có văn bản trả lời doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

  1. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Bộ Giao thông vận tải cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thực quốc tế cho doanh nghiệp”

Với quy định này, nếu hồ sơ của doanh nghiệp đầy đủ thì trong thời hạn 5 ngày Bộ Giao thông vận tải sẽ cấp Giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp. Nếu hồ sơ không hợp lệ, thì thời gian cấp giấy phép sẽ kéo dài, phụ thuộc vào thời gian doanh nghiệp bổ sung, sửa đổi hồ sơ.

https://tuvanltl.com/dich-vu-lam-giay-phep-tu-van-du-hoc/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể của mình.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *