Quy định về giấy phép an ninh trật tự

Quy định về giấy phép an ninh trật tự Câu hỏi: Cơ sở của tôi đã được cấp giấy phép về an ninh trật tự và đã hoạt động được hơn 1 năm nhưng vừa rồi tôi bị cơ quan có Xem thêm

Nghị định mới nhất về an ninh trật tự

Nghị định mới nhất về an ninh trật tự Câu hỏi: Tôi đang có dự định mở cơ sở thẩm mỹ và được biết phải xin giấy phép về an ninh trật tự? Cho tôi hỏi Nghị định mới nhất Xem thêm

Người chịu trách nhiệm về an ninh trật tự

Người chịu trách nhiệm về an ninh trật tự Câu hỏi: Tôi có dự định mở công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ. Cho tôi hỏi điều kiện có khó không? Và các điều kiện đó là gì? Quy Xem thêm

Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự Câu hỏi: Tôi đang chuẩn bị hồ sơ để xin giấy phép an ninh trật tự để hoạt động kinh doanh. Không biết giấy này có Xem thêm

Giấy phép an ninh trật tự là gì?

Giấy phép an ninh trật tự là gì? Câu hỏi: Công ty tôi ở Quận 7 chẳng may bị ngập do triều cường dẫn đến hư hỏng một số giấy tờ quan trọng. Trong đó có giấy phép an ninh trật Xem thêm