Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Đối với vấn đề tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã được Bộ Luật Lao động 2012, Nghị định 11/2016/NĐ-CP và Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH quy định điều chỉnh. Theo đó, những văn bản này điều chỉnh các vấn đề đối với người lao động nước ngoài đặc biệt là giấy phép lao động và các vấn đề liên quan đến giấy phép lao động.

Khi các doanh nghiệp, tổ chức muốn sử dụng lao động là người nước ngoài phải có sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc và phải xin cấp giấy phép lao động cho người lao động.

Người nước ngoài chỉ được vào làm việc tại Việt Nam đối với những ngành nghề mà nhân lực trong nước không đáp ứng được Bên cạnh đó, chỉ vào làm việc với các vai trò: là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật. Và khi đáp ứng được các quy định về điều kiện cấp giấy phép lao động sẽ được cấp giấy phép lao động, các quy định về điều kiện đó như sau:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật;

– Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;

– Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật;

– Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài;

– Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

Với những điều kiện này có thể thấy không phải doanh nghiệp, tổ chức nào cũng đều có thể tuyển người nước ngoài vào làm việc và không phải người nước ngoài nào khi vào Việt Nam làm việc đều được cấp giấy phép lao động. Pháp luật Việt Nam hướng đến một thị trường lao động trong nước có hiệu quả và có trình độ, một nguồn nhân lực nước ngoài chất lượng ở Việt Nam.

Thủ tục xin nhập cảnh cho người nước ngoài

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *