Như thế nào là nhãn hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu khác?

NHƯ THẾ NÀO LÀ NHÃN HIỆU TRÙNG HOẶC TƯƠNG TỰ GÂY NHẦM LẪN VỚI NHÃN HIỆU KHÁC

Một trong những tiêu chí để nhãn hiệu đăng ký thành công là không được trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu khác đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ.

Có hai khái niệm cần phải làm rõ, đó là như thế nào thì được xem là trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn.

Căn cứ theo Điều 74 hiệu Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định về khả năng phân biệt của nhãn, trong đó nói rõ: “Nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố hết hợp thành một tổng thể nhận biết, dễ ghi nhớ và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 74 này.”

Theo đó, có thể hiểu việc đánh giá dấu hiệu đăng ký nêu trong đơn có trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn hay không có thể dựa vào các yếu tố về mặt cấu trúc nhãn, nội dung, cách phát âm, ý nghĩa và và hình thức thể hiện.

Dấu hiệu bị coi là trùng với nhãn hiệu đối chứng nếu thấy dấu hiệu đó giống hệt nhãn hiệu đối chứng về cấu trúc, nội dung, ý nghĩa và hình thức thể hiện.

Dấu hiệu bị coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng nếu dấu hiệu đó gần giống với nhãn hiệu đối chứng về cấu trúc và/hoặc cách phát âm và/ hoặc ý nghĩa, nội dung và/hoặc hình thức thể hiện.

Đồng thời, phải tiến hành so sánh nhóm hàng hóa, dịch vụ đi kèm dấu hiệu xin đăng ký với hàng hóa, dịch vụ của nhãn hiệu đối chứng.

Hai sản phẩm/ Dịch vụ được coi là trùng khi hai sản phẩm hoặc hai dịch vụ đó thuộc một chủng loại.

Hai sản phẩm/ Dịch vụ được coi là tương tự khi hai sản phẩm hoặc hai dịch vụ đó thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Cùng bản chất (thành phần, cấu tạo…) hoặc cùng chức năng, mục đích sử dụng.
  • Có bản chất giống nhau và cùng chức năng, mục đích sử dụng
  • Tương tự nhau về bản chất
  • Tương tự nhau về chức năng, mục đích sử dụng
  • Được đưa ra thị trường theo cùng một kênh thương mại hoặc được dùng cùng nhau

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí về các vấn đề về nhãn hiệu

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.

HOTLINE: 090.145.1945

Email: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *