Mẫu thông báo mất giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Mẫu thông báo mất giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Trong trường hợp, bạn bị mất giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì bạn cần đề nghị cấp lại theo quy định. Bạn cần sử dụng chính xác biểu mẫu để yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết. Mẫu thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thực chất là Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn những nội dung cơ bản của biểu mẫu này.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, thì thủ tục đề nghị cấp lại được tiến hành như sau:

Điều 58. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  1. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cần gửi giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Nội dung cơ bản của loại giấy tờ này bao gồm:

  1. Tên doanh nghiệp
  2. Mã số doanh nghiệp
  3. Nội dung đề nghị: Đề nghị được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.
  4. Lý do đề nghị
  5. Cam kết của doanh nghiệp

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp phải được người đại diện theo pháp luật ký, ghi rõ họ tên.

Ngoài ra, khi tiến hành thủ tục thì bạn cần thanh toán một khoản lệ phí theo quy định. Cụ thể theo quy định tại Biểu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp (Ban hành kèm theo Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) được sửa đổi bởi Điều 2 Thông tư 130/2017/TT-BTC:

Stt Nội dung Đơn vị tính Mức thu
1 Lệ phí đăng ký doanh nghiệp
a Đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Đồng/lần 100.000
b Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp Đồng/hồ sơ 50.000
2 Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp
đ Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên Đồng/tháng 4.500.000

Như vậy mẫu giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có nội dung cơ bản như trên. Bạn cần sử dụng chính xác biểu mẫu để tiến hành thủ tục nhằm tránh trường bị từ chối tiếp nhận hồ sơ.

https://tuvanltl.com/giam-doc-trung-tam-ky-nang-song/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *