Mẫu đề án thành lập Trung tâm dạy trẻ tự kỷ

Mẫu đề án thành lập Trung tâm dạy trẻ tự kỷ

Hoạt động thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập là một trong những xu hướng trong thời gian qua nhằm đáp ứng nhu cầu học tập tại môi trường phù hợp, hiệu quả của trẻ tự kỷ. Trong đó, đề án thành lập trung tâm với những nội dung chi tiết về mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ hoạt động là một trong những điều kiện ban đầu doanh nghiệp phải xây dựng được để thể hiện cho cơ quan có thẩm quyền xem xét đến tính khả thi của mô hình trung tâm và tiến tới cấp phép hoạt động.

Điều 7. Điều kiện thành lập Trung tâm

Trung tâm được thành lập khi có đủ các điều kiện sau:

1. Có đề án thành lập Trung tâm, trong đó xác định cụ thể mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ;

2. Phù hp với quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cấp có thm quyền phê duyệt và nhu cầu hỗ trợ giáo dục người khuyết tật của địa phương;

3. Có trụ sở làm việc hoặc đề án quy hoạch cấp đất xây dựng trụ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới); trang thiết bị cần thiết ban đầu; nguồn nhân sự và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

4. Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.

Theo hướng dẫn tại Khoản 2, Điều 5 của Nghị định số 55/2012/NĐ-CP thì Đề án thành lập trung tâm sẽ có một số nội dung cơ bản như sau:

Điều 5. Đề án thành lập

2. Nội dung Đề án, bao gồm:

a) Sự cần thiết và cơ sở pháp lý;

b) Mục tiêu, phạm vi đối tượng hoạt động, tên gọi của tổ chức;

c) Loại hình đơn vị sự nghiệp công lập;

d) Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn;

đ) Cơ cấu tổ chức (nếu có quy mô lớn);

e) Cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động;

g) Dự kiến về nhân sự, số lượng người làm việc theo vị trí việc làm, kinh phí hoạt động, trụ sở làm việc và trang thiết bị, phương tiện cần thiết để bảo đảm cho đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động sau khi được thành lập;

h) Phương án tổ chức và lộ trình triển khai hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập;

i) Kiến nghị của cơ quan xây dựng đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có);

k) Các nội dung khác thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *