Mẫu đăng ký nhu cầu sử dụng lao đông nước ngoài

Mẫu đăng ký nhu cầu sử dụng lao đông nước ngoài

Để tuyển dụng người lao động là người nước ngoài ở Việt Nam thì trước hết doanh nghiệp phải tiến hành giải trình về nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài theo quy định tại điều 4 Nghị định 11/2016/NĐ-CP:

Điều 4. Sử dụng người lao động nước ngoài

  1. Xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

a) Người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc. Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

b) Trường hợp người lao động nước ngoài quy định tại các Khoản 4, 5 và 8 Điều 172 của Bộ luật Lao động và Điểm e, Điểm h Khoản 2 Điều 7 Nghị định 11/2016/NĐ-CP thì người sử dụng lao động không phải thực hiện xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

  1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận cho người sử dụng lao động về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc.

Mẫu đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài được ban hành kèm theo thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH bao gồm những nội dung chính như sau:

Thông tin về doanh nghiệp/tổ chức: tên doanh nghiệp/tổ chức, địa chỉ, điện thoại, fax, email, website, giấy phép kinh doanh/hoạt động, lĩnh vực kinh doanh/hoạt động, người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email).

Mô tả các vị trí công việc mà doanh nghiệp muốn tuyển dụng liên quan đến: Chức danh công việc, Số lượng, Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm), Lý do sử dụng người lao động nước ngoài:

Nếu có nhiều vị trí công việc muốn tuyển dụng thì doanh nghiệp phải giải trình cho từng vị trí. Tại văn bản này, doanh nghiệp phải chứng minh và làm rõ tại sao doanh nghiệp việc tuyển dụng người nước ngoài vào làm việc là cần thiết đối với doanh nghiệp.

Thông báo về việc giải trình nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu.

https://tuvanltl.com/dieu-kien-de-nguoi-nuoc-ngoai-day-tieng-anh-tai-viet-nam-2/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

2 Replies to “Mẫu đăng ký nhu cầu sử dụng lao đông nước ngoài”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *