Kinh doanh rượu

Kinh doanh rượu

Kinh doanh rượu là một tên gọi khá chung về các hoạt động thương mại, kinh doanh trong lĩnh vực bia rượu. Tuy nhiên, khi triển khai hoạt động kinh doanh, bạn cần biết rõ tương ứng với một mô thức kinh doanh rượu là một loại giấy con đi kèm.

Nghị định 105/2017/NĐ-CP đã quy định đã phân loại có các hoạt động kinh doanh rượu như sau:

  • Sản xuất rượu công nghiệp
  • Sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
  • Sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại
  • Phân phối rượu
  • Bán buôn rượu
  • Bán lẻ rượu

Tương ứng với mỗi loại giấy phép là một phạm vi hoạt động riêng biệt như tên gọi. Tuy nhiên, dù kinh doanh dưới hình thức nào đi chăng nữa thì doanh nghiệp/ thương nhân cũng phải tuân thủ các nguyên tắc chung khi hoạt động kinh doanh rượu như sau:

Điều 5. Chất lượng và an toàn thực phẩm

1. Rượu đã có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

2. Rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố phù hợp quy định an toàn thc phẩm và đăng ký bản công b phù hquy định an toàn thực phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường cho đến khi quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành và có hiệu lực.

3. Thủ tục công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm theo quy định của Luật an toàn thực phẩm, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành khác liên quan.

Điều 6. Dán tem và ghi nhãn hàng hóa rượu

1. Rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu phải được dán tem và ghi nhãn hàng hóa theo quy định, trừ trường hợp rượu được sản xuất thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại.

2. Rượu bán thành phẩm nhập khẩu không phải dán tem.

Điều 7. Các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh rượu

1. Kinh doanh rượu không có giấy phép hoặc không đúng với nội dung ghi trong giấy phép theo quy định tại Nghị định này.

2. Sử dụng cồn thực phẩm không đáp ứng quy chuẩn, cồn công nghiệp hoặc nguyên liệu bị cấm khác để sản xuất, pha chế rượu,

3. Cho thuê, cho mượn Giấy phép kinh doanh rượu.

4. Trưng bày, mua, bán, lưu thông, tiêu thụ các loại rượu không có tem, nhãn đúng quy định của pháp luật, rượu không bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, an toàn thực phẩm, rượu không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

5. Bán rượu cho người dưới 18 tuổi, bán rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên qua mạng Internet, bán rượu bằng máy bán hàng tự động.

6. Quảng cáo, khuyến mại rượu trái quy định của pháp luật.

Giấy phép đã được cấp cho doanh nghiệp có thời hạn (Thời hạn của Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp là 15 năm, Thời hạn của Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhm mục đích kinh doanh, Giấy phép phân phối rượu, Giấy phép bán buôn rượu, Giấy phép bán lẻ rượu, Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ là 05 năm) và sẽ bị thu hồi nếu doanh nghiệp vi phạm các trường hợp sau:

Điều 33. Thu hồi giấy phép

1. Giấy phép bị thu hồi trong các trường hợp:

a) Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp;

b) Không còn đáp ứng đủ hoặc không thực hiện đúng các điều kiện quy định;

c) Chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh;

d) Giấy phép được cấp không đúng thẩm quyền;

đ) Thương nhân đã được cấp giấy phép nhưng không hoạt động trong thời gian 12 tháng liên tục.

e) Vi phạm các quy định tại Điều 7 của Nghị định này.

2. Cơ quan nhà nước cấp giấy phép có thẩm quyền thu hồi giấy phép đã cấp.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi giấy phép, thương nhân phải nộp bản gốc giấy phép cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã ra quyết định thu hồi. Cơ quan ra quyết định thu hồi đăng tải thông tin về việc thu hồi giấy phép trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan đó.

https://tuvanltl.com/dieu-kien-kinh-doanh-ruou/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com