Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân hay không?

Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân hay không?

Khi tiến hành thành lập doanh nghiệp tư nhân, nhiều người có thắc mắc về doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân hay không. Trong bài viết này, chuyên viên sẽ phân tích các quy định nhằm tìm câu trả lời cho câu hỏi trên.

Trong Luật doanh nghiệp 2014, không quy định cụ thể về tư cách pháp nhân của doanh nghiệp tư nhân. Vì vậy, để tìm câu trả lời cho câu hỏi trên, thì cần phân tích các đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân và đối chiếu với các điều kiện để được công nhận là có tư cách pháp nhân được quy định tại Khoản 1 Điều 74 Bộ luật dân sự 2015.

Theo quan điểm của người viết, doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân vì những lý do sau đây:

Thứ nhất, doanh nghiệp tư nhân không có tổ chức rõ ràng theo một quy định cụ thể. Khác với các hình thức công ty TNHH và công ty cổ phần, Luật doanh nghiệp 2014 không bắt chủ doanh nghiệp tư nhân hư vậy, cơ cấu tổ cphải tuân theo bất kỳ một cơ cấu nhất định nào. Vì vậy, chủ doanh nghiệp tư nhân có thể tự do thiết kế cơ cấu tổ chức của mình. Như vậy, doanh nghiệp tư nhân được tổ chức tùy nghi, không rõ ràng. Điều kiện về có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, rõ ràng để công nhận là pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân không đáp ứng.

Thứ hai, doanh nghiệp tư nhân không có tính độc lập trong tài sản và chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm bằng chính tài sản của mình. Lý giải cho điều này là do chế độ trách nhiệm vô hạn của doanh nghiệp tư nhân. Dù tài sản của doanh nghiệp tư nhân là bao nhiêu thì chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trên toàn bộ tài sản. Doanh nghiệp tư nhân khi tham gia vào quan hệ pháp luật phải chịu trách nhiệm trên toàn bộ tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân chứ không phải trong phạm vi tài sản góp vốn.

Thứ ba, doanh nghiệp tư nhân không thể nhân danh mình để tham gia vào quan hệ pháp luật đặc biệt là trong quan hệ tố tụng. Điều này thể hiện rõ qua quy định tại Khoản 3 Điều 185 Luật doanh nghiệp 2014:

3. Chủ doanh nghiệp tư nhân là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài hoặc Tòa án trong các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp.”

Như vậy, vì những lý do trên, có thể kết luận rằng: Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân vì không đáp ứng đầy đủ những điều kiện theo quy định của pháp luật.

https://tuvanltl.com/thu-tuc-lam-giay-phep-tu-van-du-hoc/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *