Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trong đấu thầu

Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trong đấu thầu

Câu hỏi: Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực xây dựng đồng thời cũng hoạt động trong lĩnh vực thương mại. Hiện tại công ty tôi có số lao động bảo hiểm xã hội bình quân năm là 121 người, tuy nhiên trong lĩnh vực xây dựng chỉ có 70 người. Vậy công ty tôi có được xem là doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực xây dựng không?

Chuyên viên tư vấn: Cảm ơn câu hỏi bạn đã gửi về cho chúng tôi. Với trường hợp này chúng tôi xin tư vấn như sau:

Việc xác định một doanh nghiệp nhỏ phải đáp ứng được các tiêu chí theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 39/2018/NĐ – CP như sau:

“2. Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này.”

Với quy định này, công ty bạn muốn là doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực xây dựng phải có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người. Cách xác định số lao động tham gia bảo hiểm xã hội được hướng dẫn tại Điều 8 Nghị định này như sau:

“1. Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội là toàn bộ số lao động do doanh nghiệp quản lý, sử dụng và trả lương, trả công tham gia bảo hiểm xã hội theo pháp luật về bảo hiểm xã hội.

2.Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm được tính bằng tổng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội của năm chia cho số tháng trong năm và được xác định trên chứng từ nộp bảo hiểm xã hội của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm, số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân được tính bằng tổng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội của các tháng hoạt động chia cho số tháng hoạt động.”

Mặc dù, công ty bạn chỉ có 70 lao động trong lĩnh vực xây dựng nhưng theo quy định tại khoản 1 thì việc xác định số lao động tham gia bảo hiểm xã hội dựa trên tổng số lao động mà công ty bạn quản lý. Do đó, công ty bạn sẽ có trên 100 người và không đáp ứng được tiêu chuẩn về số người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm. Do đó, công ty bạn không được xem là doanh nghiệp nhỏ để được hưởng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của nhà nước.

https://tuvanltl.com/dac-diem-cua-ho-kinh-doanh-ca-the-2/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *