Đặt tên cho trung tâm gia sư

Đặt tên cho trung tâm gia sư

Để phục vụ quá trình hoạt động của các trung tâm gia sư hay các cơ sở tổ chức tiến hành hoạt động dạy thêm, học thêm, thì việc lựa chọn một cái tên hay, ngắn gọn, dễ nhớ là rất quan trọng. Tuy nhiên, ngoài những tiêu chí trên, thì việc đặt tên cho trung tâm gia sư cần phải tuân thủ một số quy định của pháp luật.

Trong trường hợp trung tâm gia sư hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp hay nói cách khác chủ doanh nghiệp đứng đơn đăng ký hoạt động trung tâm gia sư, tên của trung tâm gia sư cũng chính là tên của doanh nghiệp thì việc đặt tên này phải tuân thủ theo quy định về đặt tên doanh nghiệp quy định tại Điều 38, Điều 39 Luật Doanh nghiệp 2014:

Điều 38. Tên doanh nghiệp

1. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

a) Loại hình doanh nghiệp. Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân;

b) Tên riêng. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

2. Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

3. Căn cứ vào quy định tại Điều này và các Điều 39, 40 và 42 của Luật này, Cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp.

Điều 39. Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp

1. Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký được quy định tại Điều 42 của Luật này.

2. Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

3. Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm Điều 40, 41, 42 Luật Doanh nghiệp 2014 để biết cách đặt tên nước ngoài, viết tắt hoặc đặt thế nào để tranh bị trùng, nhầm lẫn với tên các doanh nghiệp đã cấp.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về việc công bố hết hiệu lực các điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/05/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc dạy thêm, học thêm.

Các cá nhân, tổ chức có ý định, kế hoạch hoạt động dạy thêm học cần cân nhắc chuyển hướng kinh doanh để tránh các rắc rối đáng tiếc theo quy định của pháp luật.

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *