Đăng ký lao động nước ngoài

Đăng ký lao động nước ngoài

Đăng ký lao động nước ngoài hay đăng ký sử dụng lao động nước ngoài chính là trách nhiệm của người sử dụng lao động/ doanh nghiệp có người nước ngoài đang làm việc. 

Trước khi tuyển dụng người nước ngoài vào làm việc, doanh nghiệp phải báo cáo và giải trình theo quy định như sau:

Điều 4. Sử dụng người lao động nước ngoài

1. Xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

a) Người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc. Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

b) Trường hợp người lao động nước ngoài quy định tại các Khoản 4, 5 và 8 Điều 172 của Bộ luật Lao động và Điểm e, Điểm h Khoản 2 Điều 7 Nghị định này thì người sử dụng lao động không phải thực hiện xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận cho người sử dụng lao động về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc.

Hồ sơ báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động/ Đăng ký lao động nước ngoài bao gồm những gì?

  • Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài hoặc Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài (Theo mẫu quy định).
  • Nội dung phải thể hiện vị trí công việc, số lượng, trình đô chuyên môn, kinh nghiệm, mức lương, thời gian làm việc.

Đối với chủ thầu thì thành phần hồ sơ có điểm khác biệt như sau:

  • Bảng kê khai nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
  • Đề nghị tuyển lao động người Việt nam hoặc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài

Các bước cần thực hiện

Bước 1: LTL thay mặt doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ Đăng ký lao động nước ngoài trước 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp dự kiến tuyển dụng người lao động vào làm việc.

Bước 2: Sở Lao động Thương binh Xã hội kiểm tra nội dung và xem xét ra văn bản chấp thuận. 

Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Lao động Thương binh Xã hội và tiếp tục thực hiện các thủ tục tiếp theo nếu doanh nghiệp có yêu cầu.

Thủ tục làm Work permit

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Đăng ký lao động nước ngoài nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Đừng ngại ngần liên hệ chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho trường hợp cụ thể của mình.

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *