Cục bản quyền tác giả

Để đảm bảo công tác quản lý các quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ được thực thi hiệu qủa cũng như thực hiện tốt vai trò của các cơ quan Nhà nước trong quản lý Nhà nước về bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ thì hệ thống các cơ quan chuyên môn đã và đang đóng vai trò quan trọng. Là một trong những cơ quan trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục bản quyền tác giả tiếp tục phát huy vai trò ấy và thực hiện nhiệm vụ quản lý mà pháp luật đã quy định.

1.Vị trí, chức năng của Cục bản quyền tác giả

Căn cứ Điều 1 QĐ 1436/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục bản quyền tác giả, quy định: Cục Bản quyền tác giả là tổ chức thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và công nghiệp văn hóa trong cả nước theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cục Bản quyền tác giả có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.”

Như vậy, Cục bản quyền tác giả là cơ quan hành chính chuyên môn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2.Nhiệm vụ, quyền hạn

Tại Điều 2 QĐ 1436/QĐ-BVHTTDL cũng đã liệt kê chi tiết từng nhiệm vụ mà Cục bản quyền tác giả đảm nhận, sau đây xin trích một vài nhiệm vụ đáng lưu ý như:

  • Tố chức thực hiện các biện pháp phát triển công nghiệp văn hóa; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân về quyền tác giả, quyền liên quan.
  • Quản lý quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng thuộc Nhà nước theo quy định của pháp luật.
  • Cấp, cấp lại, đổi, huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.
  • Giải quyết khiếu nại, tố cáo về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật”.

Có thể thấy vai trò quan trọng của cơ quan này trong từng nhiệm vụ. Cục bản quyền tác giả không chỉ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến đường lối, chính sách của Đảng mà đi vào từng vấn đề cụ thể, Cục thực hiện từ giai đoạn phát sinh quyền tác giả như: đăng ký, cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhân quyền tác giả, thực hiện công tác bảo đảm quyền tác giả được thực thi tránh các hành vi xâm phạm như: quản lý đối với các tác phẩm, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng thuộc Nhà nước… Và thực hiện giai đoạn khi các bên phát sinh tranh chấp: quản lý hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan; giải quyết khiếu nại, tố cáo về quyền tác giả, quyền liên quan…

Dưới Cục bản quyền tác giả còn bao gồm hệ thống các cơ quan giúp việc được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục bản quyền tác giả. Với hệ thống cơ quan thống nhất và liên hệ chặt chẽ, Cục bản quyền tác giả đã và đang tiếp tục thực hiện công tác quản lý về lĩnh vực bảo hộ sở hữu trí tuệ nói chung và quyền tác giả nói riêng được thực thi hiệu quả.

ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ Ở ĐÂU?

Trên đây là một số thông tin về Cục bản quyền tác giả nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *