Công ty nước ngoài có được cấp phù hiệu không?

1.Công ty nước ngoài có được cấp phù hiệu không?

Theo tinh thần hướng dẫn, tháo gỡ của Pháp luật dành cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên 49% có Giấy phép hoạt động trước ngày Nghị định 86/2014/NĐ-CP có hiệu lực thì thủ tục xin Phù hiệu xe nội bộ cho doanh nghiệp FDI sẽ có 2 trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Doanh nghiệp FDI có tỷ lệ phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trên 49%, doanh nghiệp có thể tiến hành theo cách:

Doanh nghiệp xin phù hiệu cho chính doanh nghiệp của mình. Thành phần hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị bao gồm:

  1. Giấy đăng ký xe của doanh nghiệp (Cà vẹt xe) (1 bản sao y công chứng trong vòng 6 tháng);
  2. Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (Sổ đăng kiểm) (1 bản sao y công chứng trong vòng 6 tháng);
  3. Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp (1 bản sao y công chứng trong vòng 6 tháng).

Trường hợp 2: Doanh nghiệp FDI có tỷ lệ phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài dưới 49%. Doanh nghiệp phải tiến hành các bước sau:

Bước 1: Bổ sung các mã ngành bắt buộc tương ứng với loại hình vận tải doanh nghiệp có nhu cầu. Nếu doanh nghiệp đã có mã ngành cần thiết, có thể bỏ qua bước này tại Sở kế hoạch và đầu tư;

Bước 2: Xin Giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa Tại Sở giao thông vận tải;

Bước 3: Xin phù hiệu xe Tại Sở giao thông vận tải.

Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị, bao gồm:

  1. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
  2. Bằng cấp/CMND của người trưởng bộ phận điều hành kinh doanh vận tải phù hợp theo quy định. Vui lòng liên hệ Hotline  090.145.1945 LTL Consultant để được tư vấn thêm;
  3. Giấy đăng ký xe của doanh nghiệp (Cà vẹt xe);
  4. Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (Sổ đăng kiểm);
  5. Thông tin quản lý thiết bị định vị GPS: Trang web đăng nhập, ID, Password.

Các hồ sơ này đều phải là bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu.

2. Thời hạn giải quyết đơn đề nghị xin cấp phù hiệu xe:

03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ được quy định theo quy định pháp luật về thủ tục cấp phù hiệu xe nội bộ.

Với quy định mới này sẽ tháo gỡ nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong quá trình hoạt động xe nội bộ.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí về các vấn đề pháp lý về phù hiệu xe!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.

HOTLINE: 090.145.1945

Email: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *