Chi phí mở tuyến xe khách

Chi phí mở tuyến xe khách

 • Để mở tuyến xe khách cần tốn những chi phí gì?
 • Đây là một câu hỏi khá phổ biến cho những cá nhân, tổ chức muốn kinh doanh vào dịch vụ vận tải hành khác. Có thể nói để biết chi phí mở tuyến xe khách cần những chi phí gì thì trước hết để mở tuyến xe khách cần phải làm những gì?

1. Mở tuyến xe khách là làm gì?

 • Trước khi muốn mở tuyến xe khách bạn cần biết mở tuyến xe khách là làm gì?
 • Có thể hiểu mở tuyến xe khách chính là bạn đang bước vào kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định. Vậy ai được thực hiện việc kinh doanh này?
 • Pháp luật quy định chỉ có 2 chủ thể có quyền thực hiện kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định là doanh nghiệp và hợp tác xã đã được cấp giấy phép  kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô.

2. Cần làm những gì để có thể mở tuyến xe khách? 

 • Để có thể mở đươc tuyến xe khách hay nói đúng ra mở tuyến xe khách tốn những chi phí gì thì cần nhưng điều sau:
  • Bạn phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã: => Tốn chi phí thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã;
  • Bạn phải có giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: => Tốn chi phí xin cấp phép kinh doanh;
  • Bạn phải bảo đảm có số ngày xe tốt tối thiểu bằng 110% số ngày xe vận doanh theo phương án kinh doanh: => Tốn chi phí đầu tư thuê hoặc mua xe ô tô để đảm bảo đúng phương án kinh doanh và yêu cầu của pháp luật.
  • Chuẩn bị về công nhân viên hoạt động của doanh nghiệp và vận hành tuyến xe => Chi phí về nhân lực;
  • Chuẩn bị cơ sở vật chất => Chi phí vật chất;
  • Cùng đó là các chi phí khác.
 • Để có thể mở tuyến xe khách bạn cần chuẩn bị tài chính đủ vững mạnh vì đây là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, rủi ro khá cao và cần chi phi cho nhiều vấn đề.

Trên đây là một số quy định chung liên quan đến chi phí mở tuyến xe khách nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

https://tuvanltl.com/dich-vu-lam-giay-phep-tu-van-du-hoc/

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

8 Replies to “Chi phí mở tuyến xe khách”

 1. Em muốn xin tư vấn về mở tuyến xe khách cố định giữa tỉnh Quảng Nam của Việt Nam và tỉnh Sekong của Lào, qua cặp cửa khẩu Năm Giang – Dakoc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *