Chi phí đăng ký logo độc quyền

Chi phí đăng ký logo độc quyền 

Logo được hiểu là tạo hình thẩm mỹ có cấu trúc hoàn chỉnh chứa đựng một lượng thông tin hàm súc biểu đạt năng lực hoạt động của một tổ chức, một hoạt động hay một nhóm.

Trong nền kinh tế thị trường ngày càng hội nhập việc gây ấn tượng bằng một logo cho hàng hóa sản phẩm là điều hết sức cần thiết và cần hơn cả là các tổ chức, cá nhân biết cách thức đăng ký một logo theo quy định. Chi phí đăng ký logo độc quyền ? Bài viết này sẽ đi làm rõ điều đó.

Đăng ký độc quyền logo (hay còn gọi là đăng ký độc quyền nhãn hiệu) tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam. Theo đó, chi phí đăng ký dựa vào từng số lượng nhóm hàng hóa, dịch vụ mà chủ sở hữu tiến hành đăng ký.

Chi phí Đăng ký logo độc quyền là việc chủ sở hữu cần nộp cho cơ quan nhà nước cùng thời điểm nộp hồ sơ đăng logo đây là căn cứ để Cục sở hữu trí tuệ xem xét thẩm định đơn đăng ký cho chủ sở hữu.

Việc đăng ký logo hết bao nhiêu tiền phụ thuộc vào các tiêu chí sau:

(i) Số lượng logo đăng ký.

(ii) Số lượng nhóm sản phẩm, dịch vụ đăng ký logo.

(iii) Số lượng nhóm sản phẩm, dịch vụ.

(iv) Tự nộp đơn đăng ký hay sử dụng dịch vụ đăng ký.

Tổng hợp lại, chi phí đăng ký logo được chia thành 02 loại chi phí bao gồm: Chi phí chính thức (phí nhà nước) nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ và chi phí của tổ chức đại diện thay mặt chủ sở hữu nộp đơn đăng ký logo.

Các khoản phí mà người nộp đơn cần nộp khi tiến hành Đăng ký độc quyền logo như sau:

STT Các khoản phí, lệ phí Lệ phí (đồng)
01 Lệ phí nộp đơn (cho mỗi nhóm đến 6 sản phẩm, dịch vụ) 150.000
Nếu đơn nhãn hiệu có trên 6 sản phẩm/dịch vụ trong một nhóm, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi 30.000
02 Lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên cho mỗi đơn (nếu có yêu cầu) 600.000
03 Phí thẩm định nội dung (cho mỗi nhóm đến 6 sản phẩm, dịch vụ) 550.000
– Nếu đơn nhãn hiệu có trên 6 sản phẩm/dịch vụ trong một nhóm, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi 20.000
04 Phí tra cứu thông tin (cho mỗi nhóm đến 6 sản phẩm, dịch vụ) 180.000
 – Nếu đơn nhãn hiệu có trên 6 sản phẩm/dịch vụ trong một nhóm, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi 30.000
05 Lệ phí công bố đơn 120.000
06 Lệ phí đăng bạ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 120.000
07 Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 120.000
08 Lệ phí công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 120.000

Việc nộp phí, lệ phí đăng ký độc quyền logo có thể nộp bằng tiền mặt tại Phòng kế toán hoặc chuyển khoản tới tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ hoặc các Văn phòng đại diện Hồ Chí Minh.

Như vậy, chi phí đăng ký logo được quy đinh khá chi tiết trong thông tư 263/2016/ TT-BTC.

Đăng ký slogan độc quyền

Trên đây là một số quy định chung liên quan đến Chi phí đăng ký logo độc quyền nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *