Bán bài hát sáng tác

Bán bài hát sáng tác

Ngày nay, việc mua bán các sản phẩm trí tuệ trở nên phổ biến, cụ thể hơn là việc mua bán các ca khúc mới do chính các nhạc sĩ sáng tác. Qúa trình sáng tạo và lao động trí óc để có được những ca khúc có giá trị được bù đắp bởi những khoản lợi vật chất mà họ đạt được khi bán bài hát sáng tác. Vậy hiểu như thế nào là bán bài hát sáng tác?

1.Hiểu như thế nào là bán bài hát sáng tác?

“Bán” là từ dùng để chỉ hoạt động chuyển quyền sở hữu mà theo thuật ngữ pháp lý thường dùng là: chuyển nhượng. Bán bài hát có thể hiểu là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả chuyển nhượng quyền sở hữu của mình đối với bài hát đó cho một người khác thông qua hợp đồng. Mà từ đó, tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả có thể nhận được một lợi ích vật chất nhất định, đồng thời chấm dứt quyền sở hữu của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với bài hát đó, xác lập quyền sở hữu đối với người mua bài hát.

2.Quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ về bán bài hát sáng tác.

Khoản 1 Điều 45 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009 quy định: “Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền quy định tại khoản 3 Điều 19, Điều 20…”Khoản 2: “Tác giả không được chuyển nhượng các quyền nhân thân quy định tại Điều 19, trừ quyền công bố tác phẩm…”. Từ quy định trên, khi bán bài hát sáng tác, chủ sở hữu quyền tác giả chỉ có thể chuyển giao những quyền về tài sản như: làm tác phẩm phái sinh; biểu diễn tác phẩm trước công chúng; sao chép tác phẩm; phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm; truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác; cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính… Còn những quyền nhân thân gắn với bài hát đó hoàn toàn không được chuyển giao trừ quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm.

Khi tiến hành bán bài hát sáng tác, cần chú ý đến những điều khoản trong hợp đồng chuyển nhượng. Pháp luật sở hữu trí tuệ có đưa ra một số nội dung cơ bản cần có trong hợp đồng tại Điều 46 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009: “Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

  • a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;
  • b) Căn cứ chuyển nhượng;
  • c) Giá, phương thức thanh toán;
  • d) Quyền và nghĩa vụ của các bên;
  • đ) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng”.

So sánh quyền tác giả và quyền liên quan

Trên đây là một số thông tin về Bán bài hát sáng tác nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Hiện tại khóa học Xây dựng đội nhóm vô địch có giá là 2.300.000 đồng. Tuy nhiên bạn sẽ được giảm giá 67% chỉ còn 750.000 khi mua khóa học kèm mã giảm giá thaole. Ấn vào nút đăng ký dưới đây để nhận khuyến mãi nhé.Xem tại đây.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *