Cách điền mẫu số 14 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH

Cách điền mẫu số 14 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH

Trong quá trình sử dụng lao động là người nước ngoài các tổ chức, doanh nghiệp phải báo cáo tình hình sử dụng lao động. Tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH quy định về chế độ báo cáo như sau: “Hằng quý trước ngày 05 tháng đầu tiên của quý tiếp theo chủ đầu tư báo cáo về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 14 ban hành kèm theo Thông tư này đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.”

Cách điền mẫu số 14 như sau:

Trong công văn báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài cần ghi rõ thông tin về doanh nghiệp/tổ chức: tên doanh nghiệp/tổ chức, địa chỉ, điện thoại, fax, email, website, giấy phép kinh doanh/hoạt động, lĩnh vực kinh doanh/hoạt động, người đại diện của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email);

Trong phần nôi dung báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng và quản lý người lao động nước ngoài cần cung cấp các thông tin như sau:

– Thông tin về nhà thầu gồm: tên nhà thầu, địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch, số điện thoại, fax, email, website, giấy phép thầu, địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, hoặc văn phòng điều hành tại Việt Nam, giấy phép thầu, thời gian thực hiện gói thầu.

– Số liệu về người lao động nước ngoài của nhà thầu. Trong bảng thống kê số liệu cần ghi rõ quốc tịch; tổng số lao động; vị trí công việc đảm nhận: nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật; tình trạng giấy phép lao động của người lao động: đối tượng đã được cấp giấy phép lao động, không thuộc diện cấp giấy phép lao động, đã nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động; chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, xác nhạn không thuộc diện cấp giấy phép lao động; thu hồi giấy phép lao động.

Thủ tục đổi thẻ tạm trú cho người nước ngoài

LTL rất hân hạnh cung cấp cho Quý khách hàng các thông tin nhằm mục đích tham khảo như trên.

Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn miễn phí cho các thắc mắc và trường hợp cụ thể của mình.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *