Bảo hộ nhãn hiệu

Bảo hộ nhãn hiệu

Căn cứ theo khoản 2 Điều 3 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định: “Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý.” Vì vậy, Quyền bảo hộ nhãn hiệu thuộc nhóm quyền sở hữu công nghiệp, vậy căn cứ nào phát sinh và xác lập quyền bảo hộ đối với nhãn hiệu.

1. Căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu:

Căn cứ theo điểm a khoản 3 Điều 6 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định: “ Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyền cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thầm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật này hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; đối với nhãn hiệu nổi tiếng, quyền sở hữu được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký.”

Như vậy, nhãn hiệu được chia làm 2 loại:

  • Nhãn hiệu thông thường
  • Nhãn hiệu nổi tiếng

Căn cứ phát sinh, xác lập quyền đối với 2 loại này cũng khác nhau, đối với nhãn hiệu thông thường thì quyền sở hữu chỉ phát sinh khi đăng ký bảo hộ theo thủ tục nhất định, đối với nhãn hiệu nổi tiếng quyền sở hữu phát sinh không phụ thuộc vào thủ tục tăng ký bảo hộ mà phát sinh dựa trên cơ sở sử dụng.

https://tuvanltl.com/dang-ky-ban-quyen-thuong-hieu-o-dau/

Trên đây là một số quy định chung liên quan đến Bảo hộ nhãn hiệu nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

One Reply to “Bảo hộ nhãn hiệu”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *