Tờ khai đăng ký quyền tác giả

Tờ khai đăng ký quyền tác giả

Khi tác phẩm được định hình dưới một hình thức nhất định thì quyền tác giả cũng phát sinh kể từ thời điểm đó. Việc phát sinh quyền tác giả tuân theo cơ chế quyền tự động phát sinh mà không bắt buộc phải thực hiện việc đăng ký bảo hộ. Tuy nhiên, nếu có nhu cầu đăng ký bảo hộ quyền tác giả, thì tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cần lưu ý đến đơn đăng ký quyền tác giả, đặc biệt là tờ khai đăng ký quyền tác giả.

1. Quy định về tờ khai đăng ký quyền tác giả

Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 50 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009 quy định: “Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

Bộ Văn hóa – Thông tin quy định mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan”. Theo đó, tờ khai này sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, gồm đầy đủ các thông tin được liệt kê do chính chủ thể hoặc người mà chủ thể ủy quyền điền thông tin và ký tên.

2. Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả: Gọi hotline 0902.990.954 để được tư vấn miễn phí trong từng trường hợp cụ thể

Trên đây là một số quy định chung liên quan đến Tờ khai đăng ký quyền tác giả nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *