Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy

Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy Các đối tượng phải thực hiện cấp phép phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Luật phòng cháy chữa cháy, Nghị định 79/2014/NĐ-CP phải thực hiện Xem thêm

Mẫu đơn xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy

Mẫu đơn xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy Với hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy thì với mỗi đối tượng sẽ có một form mẫu đơn xin cấp giấy phép phòng cháy chữa Xem thêm

Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC

Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy đã lắp đặt trong công trình, phương tiện giao thông cơ giới là một trong những giấy tờ quan trọng tronh Xem thêm