Đơn xin xác nhận lưu trú cho người nước ngoài

Đơn xin xác nhận lưu trú cho người nước ngoài

Đơn xin xác nhận lưu trú cho người nước ngoài là gì? Đó có phải là Phiếu khai báo tạm trú hay không? Thủ tục thực hiện xác nhận lưu trú cho người nước ngoài như thế nào?

Đơn xin xác nhận lưu trú cho người nước ngoài

Đơn xin xác nhận lưu trú là mẫu đơn được cung cấp cho người nước ngoài khi thực hiện thủ tục khai báo thông tin tạm trú của người nước ngoài bằng Phiếu khai bao tạm trú đươc quy định tại Thông tư 53/2016/TT-BCA.

Điều 7. Khai và chuyển Phiếu khai báo tạm trú

1. Người khai báo tạm trú liên hệ trực ban Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an (sau đây gọi chung là Công an cấp xã) để được cung cấp mẫu Phiếu khai báo tạm trú

2. Người khai báo tạm trú ghi thông tin vào Phiếu khai báo tạm trú và chuyển trực tiếp Phiếu khai báo tạm trú cho trực ban Công an cấp xã nơi có cơ sở lưu trú trong thời hạn 12 giờ, đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa trong thời hạn là 24 giờ kể từ khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.

3. Phiếu khai báo tạm trú có thể gửi trước qua fax hoặc thông báo thông tin qua điện thoại đến trực ban Công an cấp xã trước khi chuyển Phiếu khai báo tạm trú theo thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 8. Tiếp nhận Phiếu khai báo tạm trú

1. Trực ban Công an cấp xã tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài được khai báo bằng Phiếu khai báo tạm trú 24 giờ/07 ngày.

2. Trực ban Công an cấp xã kiểm tra Phiếu khai báo tạm trú, nếu chưa khai đầy đủ thì yêu cầu khai bổ sung ngay, thực hiện xác nhận, sao chụp hoặc ghi lại các thông tin đã tiếp nhận vào sổ trực ban và trả ngay Phiếu khai báo tạm trú cho người khai báo tạm trú; thông báo cho đồn biên phòng nơi có cơ sở lưu trú nếu người nước ngoài tạm trú tại các cơ sở lưu trú thuộc khu vực biên giới.

Đơn xin xác nhận lưu trú cho người nước ngoài có nội dung gì?

Đơn xin xác nhận lưu trú cho người nước ngoài có các nội dung chính như sau:

  • Thông tin cơ sở lưu trú: Tên, địa chỉ, điện thoại của cơ sở lưu trú. Cơ sở lưu trú trong trường hợp này có thể là Cơ sở lưu trú du lịch, nhà khách, khu nhà ở cho người nước ngoài làm việc, lao động, học tập, thực tập, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhà riêng, hoặc cơ sở lưu trú khác theo quy định của pháp luật.
  • Ngày xác nhận tạm trú của công an Phường;
  • Thông tin của người nước ngoài được xác nhận tạm trú: Họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh;
  • Quốc tịch;
  • loại hộ chiếu và phải ghi rõ số, loại hộ chiếu (phổ thông, công vụ…);
  • Loại, thời hạn, số, ngày cấp, cơ quan cấp thị thực.Nếu nhập cảnh theo diện miễn thị thực thì ghi “Miễn thị thực”; nhập cảnh bằng giấy tờ khác thì ghi rõ theo thứ tự: loại giấy tờ (thị thực, thẻ tạm trú, giấy miễn thị thực, thẻ ABTC), số, thời hạn, ngày cấp, cơ quan cấp;
  • Ngày, cửa khẩu nhập cảnh, Ghi ngày, tháng, năm, cửa khẩu nhập cảnh lần gần nhất;
  • Mục đích nhập cảnh;
  • Tạm trú (từ ngày đến ngày).

Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn miễn phí cho các thắc mắc và trường hợp cụ thể của mình.

Thủ tục làm lý lịch tư pháp cho người nước ngoài ở Việt Nam

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *