Điều 74.2 e luật sở hữu trí tuệ

Điều 74.2 e luật sở hữu trí tuệ

Theo điểm e khoản 2 Điều 74 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định: Dấu hiệu không phải là nhãn hiệu liên kết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự trên cơ sở đơn đăng ký có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn trong trường hợp đơn đăng ký được hưởng quyền ưu tiên, kể cả đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;. Đây là một trong những trường hợp mà nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt. Bởi theo Điều 72  Luật sở hữu trí tuệ thì nhãn được bảo họ khi có điều kiện sau:

  • Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp yếu tố đó được thể hiện bằng nhiều hoặc nhiều màu sắc.
  • Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa. dịch vụ của chủ thể khác.

Nếu một nhãn hiệu thuộc trường hợp quy định tại điểm e khoản 2 Điều 74 thì không có đủ điều kiện để được bảo hộ. Tại điểm e khoản 2 Điều 74 loại trừ trường hợp được áp dụng quyền ưu tiên. Theo đó tại Điều 91 Luật sở hữu trí tuệ quy định về nguyên tắc ưu tiên như sau: “ Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có quyền yêu cầu hưởng hưởng quyền ưu tiên trên cơ sơ đơn đầu tiên đăng ký bảo hộ cùng một đối tượng nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

  1. Đơn đầu tiên được nộp tại Việt Nam hoặc tại nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định về quyền ưu tiên mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên hoặc có thỏa thuận áp dụng quy định như vậy với Việt Nam;
  2. Người nộp đơn là công dân Việt Nam, công dân của nước khác quy định tại điểm a khoản này cư trú hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc tại nước khác quy định tại điểm a khoản này;
  3. Trong đơn nêu rõ yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên và có nộp bản sao đơn ưu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên;
  4. Đơn được nộp trong thời hạn ấn định tại Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Như vậy, một nhãn hiệu được áp dụng quyền ưu tiên khi có đủ điều kiện nêu trên, nếu không có điều kiện nêu trên thì một đơn đăng ký nhãn hiệu dù có nộp đầu tiên cũng không thể áp dụng Điều 74.2 e luật sở hữu trí tuệ để điều chỉnh cho chủ thể khác.

Một số yếu tố cần phải có của tên nhãn hiệu

Trên đây là một số quy định chung liên quan đến Điều 74.2 e luật sở hữu trí tuệ nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *