Đề án thành lập trường mầm non

Đề án thành lập trường mầm non

Khi tổ chức/cá nhân có nhu cầu thành lập trường mầm non thì một trong những giấy tờ cần chuẩn bị là đề án thành lập trường mầm non. Đây là một loại giấy tờ bắt buộc mà nếu như thiếu thì hồ sơ đề nghị thành lập trường mầm non sẽ không được tiếp nhận và xử lý. Trong bài viết này, chuyên viên sẽ giới thiệu đến bạn nội dung cơ bản của đề án thành lập trường mầm non.

Nguyên tắc chuyển soạn Đề án thành lập trường mầm non

1. Đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển

Thêm rằng, Đề án thành lập trường mầm non là một loại giấy tờ cần phải có trong hồ sơ đề nghị thành lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 46/2017/NĐ-CP. Thông qua đề án, bạn phải cho cơ quan thẩm quyền thấy được tổng số vốn để thực hiện các kế hoạch và bảo đảm hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong 03 năm đầu thành lập và các năm tiếp theo, có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong từng giai đoạn;

Nội dung cơ bản của đề án là do bạn viết phụ hợp với tình hình thực tế của bạn. Sau đây, LTL xin gợi ý khung đề án đề án tham khảo như sau:

  1. Căn cứ pháp lý để lập đề án
  2. Tên trường mầm non
  3. Xác định sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương
  4. Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục
  5. Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị
  6. Tổ chức bộ máy hoạt động, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý
  7. Nguồn lực và tài chính
  8. Quy hoạch, kế hoạch và các giải pháp xây dựng, phát triển trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong từng giai đoạn.

Trên đây là những nội dung cơ bản của đề án thành lập trường mầm non, một loại giấy tờ cần phải có trong hồ sơ đề nghị thành lập theo quy định. Bạn cần chuẩn bị theo đúng quy định để được cơ quan nhà nước cho phép thành lập trường mầm non.

https://tuvanltl.com/mo-nha-tre-tu-thuc-2/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *