Đăng ký mã số mã vạch

Đăng ký mã số mã vạch

Làm thế nào để đăng ký sử dụng mã số mã vạch?

Theo quy định tại Điều 7 Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch ban hành kèm theo Quyết định 15/2006/QĐ-BKHCN thì các tổ chức/doanh nghiệp muốn sử dụng MSMV phải đăng ký sử dụng MSMV tại các cơ quan được Tổng cục TCĐLCL chỉ định tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV.

Các cơ quan được Tổng cục TCĐLCL chỉ định để tiếp nhận hồ sơ đăng ký MSMV gồm:

 • Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCDLCL);
 • Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam;
 • Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
 • Văn phòng GS1 trực thuộc Tổng cục TCĐLCL.

Tổ chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức/doanh nghiệp đăng ký lập hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV, tiếp nhận và xử lý sơ bộ hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV. Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, tổ chức tiếp nhận hồ sơ phải chuyển hồ sơ đến Tổng cục TCĐLCL.

Mỗi tổ chức/doanh nghiệp được đăng ký sử dụng một mã doanh nghiệp. Trong trường hợp đặc biệt, một tổ chức/doanh nghiệp có thể đăng ký sử dụng hơn một mã doanh nghiệp khi chứng minh đã dùng hết quỹ số được cấp. Khi đăng ký sử dụng thêm mã doanh nghiệp, tổ chức/doanh nghiệp phải làm thủ tục như đăng ký cấp mã lần đầu và kèm theo thuyết minh đã sử dụng hết quỹ số được cấp.         

Các loại MSMV theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch ban hành kèm theo Quyết định 15/2006/ QĐ-BKHCN thì MSMV do doanh nghiệp tự lập để sử dụng sau khi được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lượng Chất lượng (Tổng cục TCĐLCL) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp mã số doanh nghiệp và định kỳ 6 tháng báo cáo Danh mục các loại mã số sử dụng với Tổng cục TCĐLCL.

MÃ SỐ MÃ VẠCH LÀ GÌ?

 Hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV gồm 01 bộ, cụ thể như sau: 

 • Bản đăng ký sử dụng MSMV (02 bản); 
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại hoặc bản sao Quyết định thành lập đối với các tổ chức khác (Xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực) (02 bản); 
 • Bảng Đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN (02 bản).

Cách thức nộp hồ sơ đăng ký:

 • Nộp trực tiếp tại trụ sở của cơ quan tiếp nhận hồ sơ;
 • Nộp qua đường bưu điện.

Thời gian:

 • 2 – 5 ngày cấp Mã số tạm thời.
 • Cấp giấy chứng nhận chính thức sau 1 tháng.

Phí đăng ký MSMV:

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 232/2016/TT-BTC về mức phí thu đối với đăng ký MSMV như sau:

♦ Đối với mức thu phí cấp và hướng dẫn sử dụng mã số mã vạch:

 • Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 (không phân biệt mã số đăng ký sử dụng): 1.000.000
 • Sử dụng mã địa điểm toàn cầu (GLN): 300.000
 • Sử dụng mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số EAN-8 (GTIN-8): Sử dụng mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số EAN-8 (GTIN-8)

♦ Đối với mức thu phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài:

 • Hồ sơ có ít hơn hoặc bằng 50 mã sản phẩm: 500.000 đồng/ sơ hồ 
 • Hồ sơ trên 50 mã sản phẩm: 10.000 đồng/mã

♦ Đối với mức thu phí duy trì sử dụng mã số mã vạch hàng năm (niên phí):

 • Sử dụng mã doanh nghiệp GS1: 500.000-2.000.000
 • Sử dụng mã địa điểm toàn cầu (GLN): 200.000
 • Sử dụng mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ sốEAN-8 (GTIN-8): 200.000

Trường hợp tổ chức, cá nhân được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch sau ngày 30 tháng 6 nộp 50% (năm mươi phần trăm) mức phí duy trì tương ứng với từng loại mã số mã vạch theo quy định nêu trên.

Cơ quan có thẩm quyền cấp mã số: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Kết quả nếu hồ sơ đăng ký hợp lệ: Tổng cục TCĐLCL ban hành các quyết định sau:

 • Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV.

Trên đây là một số quy định chung liên quan đến đăng ký mã số mã vạch nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Hiện tại khóa học Chiến lược kinh doanh online dành cho sếp có giá là 1.868.000 đồng. Tuy nhiên bạn sẽ được giảm giá 51% chỉ còn 899.000 khi mua khóa học kèm mã giảm giá thaole. Ấn vào nút đăng ký dưới đây để nhận khuyến mãi nhé.Xem tại đây

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *