Đăng ký bản quyền phần mềm ở đâu ?

Đăng ký bản quyền phần mềm ở đâu?

Sáng tạo của nhân loại là vô cùng phong phú, việc đề cao những sáng tạo và thực hiện bảo hộ những thành quả đó mang lại lợi ích nhất định cho chủ sở hữu và xã hội. Một lập trình viên qua quá trình lao động sáng tạo đã tạo nên một chuỗi các dữ liệu, ký tự sắp xếp theo trật tự logic thành một hệ thống, chương trình máy tính, phần mềm. Vậy nếu muốn đăng ký bảo hộ cho phần mềm này lập trình viên phải đến đâu?

1. Phần mềm có là đối tượng được bảo hộ quyền tác giả?

Để được bảo hộ quyền tác giả, thì đối tượng phải là tác phẩm khoa học, nghệ thuật, văn học. Khoản 1 Điều 14 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009 có liệt kê hàng lọat những tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học nào được bảo hộ. Một trong số đó tại Điểm m thì chương trình máy tính nằm trong danh sách trên. Liệu chương trình máy tính có phải là phần mềm? Thực tế cho thấy phần mềm được coi như là một chương trình máy tính, ngoài ra đáp ứng đủ điều kiện về tính nguyên gốc, do chính tác giả sáng tác, không thuộc trường hợp không được bảo hộ. Do đó, phần mềm là đối tượng được bảo hộ quyền tác giả.

2. Đăng ký bản quyền phần mềm ở đâu?

Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được định hình dưới một hình thức nhất định, cơ chế phát sinh tự động không cần qua đăng ký bảo hộ. Tuy nhiên, các chủ thể vẫn có quyền thực hiện việc đăng ký mặc dù việc đăng ký không bắt buộc. Việc đăng ký này giúp các chủ thể không cần chứng minh sự sở hữu của mình khi có tranh chấp xảy ra. Và việc chứng minh sự sở hữu này cũng không dễ dàng vì vậy chủ thể nên thực hiện việc đăng ký để tự bảo vệ quyền của mình.

Khoản 1 Điều 37 Nghị định 100/2006/NĐ-CP quy định: 1. Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan theo quy định tại Điều 50 của Luật Sở hữu trí tuệ có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại Cục Bản quyền tác giả Văn học – Nghệ thuật hoặc có thể nộp đơn tại Sở Văn hoá – Thông tin nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cư trú hoặc có trụ sở”. Như vậy, để đăng ký quyền tác giả đối với phần mềm máy tính, cần đến Cục bản quyền tác giả hoặc nộp đơn cho Sở văn hóa – Thông tin nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cư trú hoặc có trụ sở.

Đơn đăng ký quyền tác giả được quy định tại Khoản 2 Điều 50 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

Ngoài ra, cơ quan thực hiện việc cấp giấp phép được quy định theo Điều 39 Nghị định 100/2006/NĐ-CP.

Trên đây là một số quy định chung liên quan đến câu hỏi “Đăng ký bản quyền phần mềm ở đâu?” nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *