Đăng ký bản quyền logo bao nhiều tiền

Đăng ký bản quyền logo bao nhiều tiền?

Trong quá trình đăng ký logo các tổ chức, cá nhân thường quan tâm đến chi phí đăng ký logo. Vậy Đăng ký bản quyền logo bao nhiều tiền?

Chi phí đăng ký logo là việc các tổ chức, cá nhân nộp cho cơ quan nhà nước cùng thời điểm nộp hồ sơ đăng ký logo, đây là căn cứ để Cục sở hữu trí tuệ  xem xét thẩm định đơn cho chủ sở hữu.

Việc đăng ký logo cần phụ thuộc vào các tiêu chí sau:

 • Số lượng logo đăng ký;
 • Số lượng nhóm sản phẩm dịch vụ đăng ký;
 • Số lượng sản phẩm, dịch vụ trong 1 nhóm;
 • Tự nộp đơn đăng ký hay sử dụng dịch vụ đăng ký.

Tổng hợp lại chi phí đăng ký logo chia thành 02 loại chi phí sau: chi phí chính thức ( chi phí nộp cho nhà nước) nộp cho Cục sở hữu trí tuệ và chi phí của Tổ chức đại diện thay mặt chủ sở hữu nộp đơn đăng ký logo ( nếu có).

Chi phí chính thức ( lệ phí nhà nước đăng ký logo) cụ thể như sau:

 • Lệ phí nộp đơn (cho mỗi nhóm đến 6 sản phẩm, dịch vụ);   
 • Nếu đơn đăng ký logo có trên 6 sản phẩm/dịch vụ trong một nhóm, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi;
 • Lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên cho mỗi đơn (nếu có yêu cầu);
 • Phí thẩm định nội dung (cho mỗi nhóm đến 6 sản phẩm, dịch vụ);
 • Nếu đơn đăng ký logo có trên 6 sản phẩm/dịch vụ trong một nhóm, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi;                                                          
 • Phí tra cứu thông tin (cho mỗi nhóm đến 6 sản phẩm, dịch vụ);
 • Nếu đơn đăng ký logo có trên 6 sản phẩm/dịch vụ trong một nhóm, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi;                                                                 
 • Lệ phí công bố đơn;
 • Lệ phí đăng bạ Giấy chứng nhận đăng ký logo;
 • Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng đăng ký logo;             
 • Lệ phí công bố Giấy chứng nhận đăng ký logo;

Thông thường, chi phí cho việc đăng ký logo với 01 logo/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ/tôi đa 06 sản phẩm/dịch vụ: 1.000.000 VND (phí nộp đơn đăng ký) + 360.000 VND (phí cấp giấy chứng nhận đăng ký logo) = 1.360.000 VND.

Đối với chi phí cấp văn bằng bảo hộ chỉ phải thanh toán sau khi nhận được thông báo cấp văn bằng bảo hộ.

Đăng ký slogan độc quyền

Trên đây là một số quy định chung liên quan đến câu hỏi “Đăng ký bản quyền logo bao nhiều tiền” nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *