Chủ thể quyền liên quan chỉ có các quyền tài sản

Chủ thể quyền liên quan chỉ có các quyền tài sản

Như ta đã biết, một tác giả khi sáng tác thành công một tác phẩm thì tác giả sẽ được hưởng quyền bảo hộ tác phẩm theo pháp luật quy định, bao gồm: quyền nhân thân và quyền tài sản. Tuy nhiên, trường hợp tổ chức, cá nhân đầu tư tài chính, cơ sở vật chất – kỹ thuật để sản xuất ra tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu sẽ có quyền tài sản. Vậy trong sự bảo hộ quyền liên quan đến quyền tác giả, chủ thể nào của quyền liên quan chỉ có quyền về tài sản.

1.Các chủ thể của quyền liên quan

Căn cứ Khoản 1 Điều 16 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2009 quy định:

1. Diễn viên, ca sĩ, nhạc công, vũ công và những người khác trình bày tác phẩm văn học, nghệ thuật (sau đây gọi chung là người biểu diễn).

Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu cuộc biểu diễn quy định tại khoảnĐiều44 của Luật này.

Tổ chức, cá nhân định hình lần đầu âm thanh, hình ảnh của cuộc biểu diễn hoặc các âm thanh, hình ảnh khác (sau đây gọi là nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình).

Tổ chức khởi xướng và thực hiện việc phát sóng (sau đây gọi là tổ chức phát sóng)”.

Như vậy những chủ thể được liệt kê trên chính là chủ thể của quyền liên quan.

2. Chủ thể quyền liên quan chỉ có các quyền về tài sản

Quyền nhân thân là những quyền gắn liền với danh dự, uy tín của người biểu diễn, thể hiện được khả năng của họ, đặc biệt, chỉ có người biểu diễn mới có được quyền nhân thân ở quyền liên quan. Quyền nhân thân này không được phép chuyển giao.

Quyền tài sản là những quyền gắn với lợi ích vật chất nhất định để các chủ thể có thể khai thác và sử dụng thành quả của mình tạo ra, bù đắp công sức lao động sáng tạo. Quyền tài sản có thể được chuyển giao.

Trong số những chủ thể của quyền liên quan, chỉ có duy nhất “người biểu diễn” là chủ thể sở hữu cả quyền nhân thân và quyền tài sản, trường hợp người biểu diễn không đồng thời là chủ đầu tư thì người biểu diễn có quyền nhân thân và chủ đầu tư có các quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn. (Khoản 1 Điều 29 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2009).

Căn cứ Khoản 2 Điều 30, Khoản 2 Điều 31 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2009, thì hai chủ thể còn lại là “nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình” và “tổ chức phát sóng” chỉ có các quyền tài sản, được hưởng quyền lợi vật chất nhất định khi phân phối, phát sóng những sản phẩm của mình đến công chúng.

Ví dụ quyền liên quan đến quyền tác giả

Trên đây là một số quy định chung liên quan đến Chủ thể quyền liên quan chỉ có các quyền tài sản nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *