Không kinh doanh vận tải là gì?

Không kinh doanh vận tải là gì? Không kinh doanh vận tải là cách gọi thông thường của các hình thức xe không có chức năng kinh doanh vận tải. Làm sao để phân biệt được xe không kinh doanh vận tải và xe kinh doanh vận tải? Để làm rõ vấn đề này, trước … Đọc tiếp Không kinh doanh vận tải là gì?