Ví dụ về sáp nhập doanh nghiệp

Ví dụ về sáp nhập doanh nghiệp

Sáp nhập doanh nghiệp là một trong những hình thức tổ chức lại doanh nghiệp. Theo đó, một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Ví dụ: Vào năm 2015 Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Phương Nam (Southern Bank) chính thức sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Hoạt động mua bán cổ phần giữa hai Ngân hàng này là hoạt động sáp nhập doanh nghiệp. Cổ phần của Ngân hàng Phương Nam sẽ chuyển thành cổ phần của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín và cổ phiếu sẽ chuyển đổi thành cổ phiếu Sacombank và Ngân hàng Phương Nam sẽ chấm dứt hoạt động.

Khi có quyết định sáp nhập, các bên có trách nhiệm như sau:

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định sáp nhập, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín phải hoàn tất các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật; bố cáo sáp nhập theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng TMCP Phương Nam có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định sáp nhập, Ngân hàng TMCP Phương Nam phải hoàn trả Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bản gốc giấy phép hoạt động; thực hiện thủ tục xóa tên Ngân hàng TMCP Phương Nam trong sổ đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; Bố cáo sáp nhập, bố cáo chấm dứt hoạt động và việc giải quyết các quyền và nghĩa vụ có liên quan theo quy định của pháp luật.

https://tuvanltl.com/ma-nganh-to-chuc-su-kien/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể của mình.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *