Trung tâm dạy thêm

Trung tâm dạy thêm

Hiện nay, có rất nhiều trung tâm đang tổ chức dạy thêm, học thêm cho các học sinh có nhu cầu. Tuy nhiên, không ít các trung tâm đang hoạt động một cách trái phép, có nguy cơ bị xử phạt khi cơ quan nhà nước tiến hành kiểm tra. Vì vậy, việc tiến hành thủ tục đề nghị cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm là bắt buộc nhằm tránh tình trạng bị xử phạt.

Tùy vào phạm vi trung tâm dạy thêm, hoạt động là trong hay ngoài nhà trường mà thủ tục tiến hành có những điểm khác biệt nhất định.

Trong trường hợp, bạn muốn tiến hành hoạt động dạy thêm trong nhà trường, thì bạn cần tiến hành thủ tục theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT:

“ 1. Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường:

a) Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

b) Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm đảm bảo các yêu cầu tại Điều 8 quy định này.

c) Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm; địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm; mức thu và phương án chi tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.”

Trong trường hợp, bạn muốn tiến hành hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường, thì bạn tiến hành nộp hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT:

“ 2. Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường:

a) Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, trong đó cam kết với Uỷ ban nhân dân cấp xã về thực hiện các quy định tại Khoản 1, Điều 6 quy định này;

b) Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

c) Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận theo quy định tại Khoản 5, Điều 8 quy định này;

d) Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

đ) Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

e) Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.”

Cá nhân, tổ chức thực hiện hoạt động dạy thêm học thêm cũng cần lưu ý mội số nội dung sau khi được cấp phép hoạt động:

Điều 14. Thời hạn, gia hạn, thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; đình chỉ hoạt động dạy thêm, học thêm

1. Thời hạn của giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm nhiều nhất là 24 tháng kể từ ngày ký; trước khi hết hạn 01 tháng phải tiến hành thủ tục gia hạn (nếu có nhu cầu).

2. Thủ tục gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm thực hiện như cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

3. Thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm nếu tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.

4. Đình chỉ hoạt động dạy thêm, học thêm nếu giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đã hết thời hạn quy định mà chưa hoàn tất thủ tục gia hạn.

5. Cấp có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm thì có thẩm quyền gia hạn, thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và đình chỉ hoạt động dạy thêm, học thêm.

Như vậy, để thành lập được trung tâm dạy thêm, học thêm cần tiến hành thủ tục đề nghị cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đây được coi như là một giấy phép con đối với ai muốn tiến hành hoạt động dạy thêm, học thêm.

https://tuvanltl.com/thu-tuc-mo-trung-tam-luyen-thi/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline090.145.1945
Emailtuvanltl@gmail.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *