Thủ tục tạm dừng công ty cổ phần

Thủ tục tạm dừng công ty cổ phần

Câu hỏi: Công ty tôi là công ty cổ phần với 5 cổ đông sáng lập kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng ăn uống với nhiều chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện công ty tôi có ý định đóng cửa cả công ty mẹ và và tất cả các chi nhánh thì thủ tục có đơn giản không? Doanh nghiệp của tôi có phải ứng điều kiện gì ràng buộc theo quy định của pháp luật mới được thực hiện thủ tục tạm dừng công ty cổ phần hay không? Nhờ LTL tư vấn giúp vì công ty hiện tại rất khó khăn. Chân thành cảm ơn Quý công ty.

(Ông Phiến Văn Th., Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời: LTL chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm gửi câu hỏi về Bộ phận tư vấn của LTL. Liên quan đến thắc mắc của Quý khách hàng, LTL xin tư vấn như sau:

Về việc tạm dừng hay tạm ngừng kinh doanh, Điều 200 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

Điều 200. Tạm ngừng kinh doanh

1. Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

3. Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

Trong đó, chủ thể tạm ngừng được quy định là Doanh nghiệp. Cũng theo khoản 7 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 thì “7. Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.” Như vậy, thủ tục tạm ngừng doanh nghiệp không có sự khác nhau giữa các loại hình doanh nghiệp. Nói cách khác, thủ tục tạm dừng công ty cổ phần cũng tương tự thủ tục tạm dừng công ty trách nhiệm hữu hạn (một thành viên, hai thành viên trở lên), doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh.

Về việc tạm ngừng chi nhánh của công ty cổ phần, Điều 57 Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết hơn về việc tạm ngừng các đơn vị phụ thuộc như sau:

Điều 57. Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

1. Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp đồng thời gửi Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký.

Như vây, sau khi hoàn chỉnh hồ sơ tạm ngừng kinh doanh đối với công ty mẹ (công ty cổ phần) thì bạn cũng hoàn chỉnh hồ sơ tạm ngừng họat động của các chi nhánh và nộp cùng lúc đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh để được xem xét, chấp thuận.

2. Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

Trong suốt thời gian tạm ngừng, nếu doanh nghiệp muốn khôi phục/ tiếp tục kinh doanh trước thời hạn thì doanh nghiệp phải thông báo đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Trên đây là một số quy định chung Thủ tục tạm dừng công ty cổ phần nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline090.145.1945
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *