Thủ tục mở trung tâm bồi dưỡng văn hóa

Thủ tục mở trung tâm bồi dưỡng văn hóa

Trung tâm bồi dưỡng văn hóa là một hình thức của tổ chức cung ứng dịch vụ dạy thêm, học thêm. Vì vậy, để tiến hành hoạt động hợp pháp, không bị xử phạt vi phạm hành chính thì trung tâm bồi dưỡng văn hóa cần phải chuẩn bị hồ sơ để tiến hành thủ tục đề nghị cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

Trước hết, cần nhấn mạnh rằng, hoạt động dạy thêm, học thêm là một loại hình cung ứng dịch vụ cần được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Cá nhân/tổ chức cần lưu ý về điểm này để tránh trường hợp bị áp dụng các chế tài xử phạt. Cụ thể, trong trường hợp, cá nhân/tổ chức tiến hành tổ chức dạy thêm, học thêm mà không có Giấy phép thì sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 Nghị định 138/2013/NĐ-CP:

Điều 7. Vi phạm quy định về dạy thêm

d) Từ 6.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động dạy thêm khi chưa được cấp phép.”

Để tránh trường hợp bị áp dụng chế tài xử phạt như trên, thì bạn cần tiến hành thủ tục đề nghị cấp Giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định tại Điều 12 Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT.

Đối với trường hợp hoạt động dạy thêm được tiến hành trong nhà trường, bạn thực hiện thủ tục theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT:

Điều 12. Hồ sơ cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm

Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường:

a) Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

b) Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm đảm bảo các yêu cầu tại điều 8 quy định này.

c) Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm; địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm; mức thu và phương án chi tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.”

Đối với trường hợp hoạt động dạy thêm được tiến hành ngoài nhà trường, bạn thực hiện thủ tục theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT:

Điều 12. Hồ sơ cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm

  1. Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường:

a) Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, trong đó cam kết với Uỷ ban nhân dân cấp xã về thực hiện các quy định tại khoản 1, điều 6 quy định này;

b) Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

c) Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận theo quy định tại khoản 5, điều 8 quy định này;

d) Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

đ) Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

e) Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.”

Như vậy, để trung tâm bồi dưỡng văn hóa tiến hành hoạt động một cách hợp pháp thì bạn cần tiến hành thủ tục đề nghị cấp Giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm. Trong trường hợp bạn tiến hành hoạt động dạy thêm, học thêm mà không có Giấy phép sẽ bị áp dụng chế tài xử phạt như đã nêu trên.

Ngoài ra, cá nhân/ tổ chức khi thực hiện hoạt động dạy thêm học thêm cần lưu ý một số điểm như sau:

Điều 4. Các trường hợp không được dạy thêm

1. Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

2. Không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

3. Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trường dạy nghề không tổ chức dạy thêm, học thêm các nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông.

4. Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập:

a) Không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường;

b) Không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó.

https://tuvanltl.com/thu-tuc-mo-trung-tam-luyen-thi/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *