Thủ tục chuyển nhượng công ty cổ phần

Thủ tục chuyển nhượng công ty cổ phần

Trước hết, theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản liên quan không tồn tại thuật ngữ “chuyển nhượng công ty cổ phần”. Bởi vì, công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp nhiều chủ, nên để tiến hành thâu tóm công ty cổ phần bạn phải tiến hành nhận chuyển nhượng cổ phần của từng cổ đông.

Để thực hiện được ý định thâu tóm công ty cổ phần, bạn cần tiến hành một quy trình bao gồm các bước như sau:

Bước 1: Tìm hiểu thông tin về bên chuyển nhượng và cổ phần.

Các thông tin này bao gồm: Họ tên, số giấy tờ chứng thực cá nhân, nơi cư trú đối với cá nhân. Đối với tổ chức thì thông tin bao gồm: Tên tổ chức, địa chỉ trụ sở, số Quyết định thành lập/mã số doanh nghiệp,…

Đồng thời, bạn cần tìm hiểu các thông tin về hạn chế chuyển nhượng cổ phần: Công ty cổ phần là loại hình ưu việt nhất nếu xét riêng ở góc độ chuyển nhượng vốn. Tuy nhiên, trong công ty cổ phần cũng có những trường hợp bị hạn chế về quyền chuyển nhượng cổ phần. Đó là trường hợp được áp dụng đối với cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần được thành lập dưới 03 năm hay cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết.

Trong trường hợp, bên chuyển nhượng thuộc trường hợp cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần được thành lập dưới 03 năm mà bên nhận chuyển nhượng không phải là cổ đông sáng lập thì cần có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông thể hiện qua Quyết định và Biên bản họp.

Bước 2: Giao kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Sau khi xác định các thông tin và bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng đáp ứng đủ điều kiện để giao kết hợp đồng thì các bên cần lập hợp đồng chuyển nhượng. Nội dung cơ bản của hợp đồng chuyển nhượng bao gồm:

 1. Tên hợp đồng, thời gian và địa điểm ký kết hợp đồng
 2. Thông tin của bên chuyển nhượng
 3. Thông tin của bên nhận chuyển nhượng
 4. Mô tả đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng
 5. Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng
 6. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng
 7. Giá, phương thức và thời điểm thanh toán
 8. Các chế tài xử lý hành vi vi phạm hợp đồng
 9. Phương thức giải quyết tranh chấp
 10. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng

Bước 3: Thực hiện các thủ tục cần thiết

Bạn cần yêu cầu công ty thay đổi thông tin đăng ký cổ đông trong Sổ đăng ký cổ đông. Đây là thủ tục quan trọng tạo nền tảng cho việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định tại Khoản 7 Điều 126 Luật doanh nghiệp 2014:

Điều 126. Chuyển nhượng cổ phần

 1. Người nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại khoản 2 Điều 121 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.

Chuyển nhượng cổ phần là một quy trình bao gồm nhiều bước như trên. Việc tìm hiểu thông tìn và thực hiện đầy đủ các bước trên để đảm bảo quyền, lợi ích cho bạn.

https://tuvanltl.com/mua-ban-va-sap-nhap-la-gi/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *