Thời hạn cấp giấy phép lao động

Thời hạn cấp giấy phép lao động

Giấy phép lao động là giấy tờ cần thiết khi người lao động thuộc diện xin cấp giấy phép lao động vào làm việc tại Việt Nam. Trong trường hợp, người lao động nước ngoài vào làm việc ở Việt Nam mà không tiến hành xin giấy phép lao động thì sẽ bị xử phạt và rất có thể bị trục xuất ra khởi lãnh thổ Việt Nam. Theo quy định tại Nghị định 88/2015/NĐ-CP.

“Điều 22. Vi phạm quy định về người nước ngoài làm việc tạViệt Nam

“1. Trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có một trong các hành vi sau đây:

a) Làm việc nhưng không có giấy phép lao động theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động;

b) Sử dụng giấy phép lao động đã hết hạn.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không thông báo tình hình sử dụng lao động là người nước ngoài cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động hoặc báo cáo nhưng chưa đảm bảo những nội dung, thời hạn theo quy định của pháp luật.

3. Phạt tiền người sử dụng lao động sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động hoặc không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động hoặc sử dụng người lao động nước ngoài có giấy phép lao động đã hết hạn theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 30.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người;

b) Từ 45.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 20 người;

c) Từ 60.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng với vi phạm từ 21 người trở lên.

4. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều này.”

Vì thế việc làm hồ sơ xin giấy phép lao động đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thuộc diện phải cấp phép lao động là điều vô cùng quan trọng, đảm bảo tính hợp pháp cho việc lao động tại việt nam của người nước ngoài.

Về thời hạn giải quyết khi tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép lao động được quy đinh tại khoản 2, điều 12, nghị định 11/2016/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 11 Nghị định 140/2018/NĐ-CP:

”7. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 12 như sau: 

“2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo mẫu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và phát hành thống nhất. Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.”

Như vây, kể từ ngày bạn nộp đủ hồ sơ, thì trong vòng 5 ngày làm việc ( không tính ngày nghỉ ), Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo mẫu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và phát hành thống nhất.

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *