Thành lập công ty không cần vốn

Thành lập công ty không cần vốn

Câu hỏi: Tôi được biết thành lập công ty hiện nay không cần vốn. Điều này có đúng hay không? Nếu tôi muốn thành lập công ty kinh doanh vận tải hàng hóa thì tôi cần tối thiểu bao nhiêu vốn? Nhờ Quý công ty tư vấn để tôi được rõ. Chân thành cảm ơn Quý công ty.

(Anh Trần Hữu M. Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời: LTL chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng gửi thắc mắc về cho Bộ phận tư vấn của chúng tôi. Liên quan vốn khi thành lập doanh nghiệp, Quý khách hàng cần chú ý đến hai loại vốn như sau:

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

Tài sản góp vốn vào công ty có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty.

Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập một doanh nghiệp để hoạt động ở một lĩnh vực, ngành nghề nhất định. Vốn pháp định do cơ quan quản lý chuyên ngành quy định. Vốn pháp định sẽ khác nhau tùy theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh.

Ví dụ, để hoạt động kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp phải có vốn pháp định tối thiểu 20 tỷ (theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản 2014).

Vốn điều lệ không bắt buộc phải chứng minh nhưng vốn pháp định phải được chứng minh thông qua chứng thư xác nhận của ngân hàng thương mại nếu doanh nghiệp có phát sinh hoạt động ngành nghề yêu cầu vốn pháp định.

Khi góp vốn thành lập công ty, các thành viên/ cổ đông sáng lập/ chủ sở hữu cần chú ý:

  • Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.
  • Sau thời hạn này mà vẫn có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì được xử lý như sau:

         + Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty;

         + Thành viên chưa góp vốn đủ phần vốn góp như đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp;

         + Phần vốn góp chưa góp của các thành viên được chào bán theo quyết định của Hội đồng thành viên.

  • Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên.

Do vậy, thành lập công ty không cần vốn là không hoàn toàn chính xác. Đối với ngành nghề kinh doanh vận tải hàng hóa hiện nay không yêu cầu vốn pháp định, Quý khách hàng có thể đăng ký mức vốn điều lệ căn cứ trên điều kiện về tài chính và quy mô hoạt động của công ty chứ không phải thành lập công ty không cần vốn.

LTL rất hân hạnh cung cấp cho Quý khách hàng các nội dung “thành lập công ty không cần vốn” nhằm mục đích tham khảo như trên.

Các bước thành lập công ty

Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn miễn phí cho các thắc mắc và trường hợp cụ thể của mình.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *