QUY ĐỊNH VỀ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VẬN TẢI

Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc sử dụng ô tô vận tải hàng hóa, hành khách trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi; bao gồm kinh doanh vận tải thu tiền trực tiếp và kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp.

Theo đó tại Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT có quy định về tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động vận tải như sau:

1. Đối tượng tập huấn nghiệp vụ vận tải:

Người điều hành vận tải, lái xe kinh doanh vận tải, nhận viên phục vụ trên xe.

2. Nội dung tập huấn nghiệp vụ vận tải:

Theo tài liệu và chương trình khung do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành.

3. Thời điểm tâp huấn nghiệp vụ vận tải:

  • Trước khi tham gia hoạt động vận tải hoặc đảm nhận nhiệm vụ điều hành vận tải.
  • Định kỳ không quá 3 năm, kể từ lần tập huấn trước đó.
tập huấn vận tải
tập huấn vận tải

4. Tiêu chuẩn của Cán bộ tập huấn nghiệp vụ vận tải:

Cán bộ tập huấn nghiệp vụ phải đáp ứng các điều kiện sau:

-Giáo viên chuyên ngành vận tải của các trường từ trung cấp trở lên có đào tạo chuyên ngành vận tải đường bộ.

-Trong trường hợp tập huấn cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe: cán bộ tập huấn phải là người có trình độ chuyên ngành vận tải từ trung cấp trở lên hoặc có trình bộ cao đẳng, đại học chuyên ngành khác và có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm về quản lý, điều hành vận tải đường bộ.

-Trường hợp tập huấn cho người điều hành vận tải: cán bộ tập huấn phải là người có trình độ chuyên ngành vận tải từ cáo đẳng trở lện hoặc có trình độ đại học chuyên ngành khác và có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm về quản lý, điều hành vận tải đường bộ.

https://tuvanltl.com/giay-phep-van-tai-phu-hieu-xe-thu-tuc-xin-giay-phep-kinh-doanh/

5. Cơ quan, đơn vụ tổ chức tập huấn vận tải:

-Đơn vị kinh doanh vận tải được tự tổ chức tập huấn hoặc phối hợp với Hiệp hội vận tải ô tô địa phương hoặc cơ sở đào tạo lái xe để tổ chức tập huấn cho lái xe kinh doanh vận tải và nhân viên trên xe.\

-Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Hiệp hội vận tải ô tô địa phương (nếu có) tổ chức tập huấn cho người điều hành vận tải của các đơn vị kinh doanh vận tải thuộc địa phương.

http://thuvienphapluat.vn/cong-van/Giao-thong-Van-tai/Cong-van-8056-SGTVT-VTDB-tap-huan-nghiep-vu-hoat-dong-van-tai-o-to-cho-nguoi-dieu-hanh-van-tai-2015-292847.aspx

6. Các bước tiến hành nghiệp vụ tập huấn vận tải:

-Trước khi tổ chức tập huấn, đơn vị tổ chức tập huấn phải báo cáo Sở Giao thông vận tải địa phương về kế hoạch tập huấn, địa điểm, danh sách cán bộ tập huấn và danh sách học viên tham dự tập huấn để kiểm tra, giám sát.

-Đơn vị tổ chức tập huấn cấp Giấy chứng nhận đối với những người đã hoàn thành tập; lưu hồ sơ chương trình tập huấn và kết quả tập huấn tối thiểu 03 năm.

Lớp tập huấn hỗ trợ thiết thực hoạt động kinh doanh vận tải, góp phần giúp các doanh nghiệp hiểu, tuân thủ tốt hơn các quy định của pháp luật, tạo cơ hội để các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; đồng thời nâng cao ý thức của chủ doanh nghiệp, người lái xe trong dịch vụ vận tải, bảo đảm an toàn giao thông.

7. Doanh nghiệp vận tải có thể tự tổ chức tập huấn nghiệp vụ vận tải không?

Theo điểm a, Khoản 5 Điều 7 Thông tư 63/2014/TT-BGTVT nêu trên, doanh nghiệp hoàn toàn có thể tự tổ chức tập huấn cho lái xe và phụ xe của doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể phối hợp với hiệp hội vận tải ô tô địa phương hoặc cơ sở đào tạo lái xe địa phương để tổ chức tập huấn.

Tuy nhiên cần lưu ý rằng, trước khi tổ chức tập huấn, đơn vị tổ chức tập huấn, ở đây là doanh nghiệp của phải báo cáo Sở Giao thông vận tải địa phương về kế hoạch tập huấn, địa điểm, danh sách cán bộ tập huấn và các danh sách học viên tham dự tập huấn để kiểm tra, giám sát.

Doanh nghiệp sẽ phải tiến hành cấp Giấy chứng nhận đới với những người đã hoàn thành tập huấn theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 của Thông tư 63/2014/TT-BGTVT, lưu hồ sơ chương trình tập huấn và kết quả tập huấn tối thiểu 3 năm.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline
0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

One Reply to “QUY ĐỊNH VỀ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VẬN TẢI”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *