Quy định mới về cấp Giấy phép lao động

Quy định mới về cấp Giấy phép lao động

Như tên gọi của nó, Giấy phép lao động được cấp cho người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam. Nghị định 11/2016/NĐ-CP đã được Chính Phủ ban hành có hiệu lực từ ngày 01/04/2016 với nhiều nội dung đổi mới nhằm điều chỉnh lĩnh vực này cũng như đảm bảo quyền lợi cho người lao động nước ngoài.

I. Về việc xin lý lịch tư pháp

Theo quy định mới hiện nay, nếu người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp. Quy định này rõ ràng đã đơn giản hơn rất nhiều so với quy định trước đây. 

Trước đây, theo nghị định 102/2013/NĐ-CP, người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt nam thì pháp luật vẫn yêu cầu họ phải cung cấp cả Phiếu lý lịch tư pháp tại Việt Nam và Phiếu lý lịch tư pháp tại nước ngoài với điều kiện về hình thức phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng. Điều này là không cần thiết, gây nhiều khó khăn, thủ tục rườm rà khi xin Giấy phép lao động.

Khoản 3 Điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP có quy định như sau:

3. Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp. Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp.

Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự được cấp không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ.

Tuy nhiên, tại quy định này vẫn chưa làm rõ về thời gian cư trú tại Việt Nam của người lao động nước ngoài trong trường hợp này là bao lâu. Cứ có thời gian sinh sống/ làm việc tại một địa điểm cố định ở Việt Nam thì được xem là cư trú tại Việt Nam.

II. Về thời hạn cấp giấy phép lao động

Thời hạn để cấp giấy phép lao động theo quy định trước đây là 10 ngày làm việc. Tuy nhiên, theo Nghị định mới thì thời hạn này được rút ngắn xuống còn 7 ngày làm việc.

Theo khoản 2 ĐIều 12 Nghi định 11/2016/NĐ-CP:

“2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo mẫu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.”

Đây rõ ràng là một tiến bộ trong cải cách hành chính, góp phần đẩy nhanh quy trình xử lý các hồ sơ liên quan đến thủ tục và bắt kịp yêu cầu của xã hội.

III. Về các vị trí lao động chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành

Ngoài các khái niệm về vị trí công việc hiện tại, Nghị định đã bổ sung thêm khái niệm về các vị trí khác mà người lao động nước ngoài được đảm nhiệm.

Theo đó, người lao động xem là chuyên gia nếu thảo mãn các điều kiện sau (Điều 3 Nghị định 11/2016/NĐ-CP):

  • Có văn bản xác nhận là chuyên gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài;
  • Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam; trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo nghị định 102/2013/NĐ-CP thì chuyên gia nước ngoài chỉ yêu cầu có kinh nghiệm tối thiểu là 5 năm.

Người lao động được xem là nhà quản lý, giám đốc điều hành nếu: 

  • Nhà quản lý là người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức;
  • Giám đốc điều hành là người đứng đầu và trực tiếp điều hành đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

IV. Các trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Theo Nghị Định 102 trước đây chưa điều chỉnh một số đối tượng có thể xem xét để không phải xin giấy phép lao động khi vào Việt Nam như: tình nguyện viên, thực tập sinh không trong diện thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; người nước ngoài vào Việt Nam để công tác ngắn ngày.

Quy định mới đã bổ sung trường hợp người lao động nước ngoài làm việc tại vị trí chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 01 năm thì không cần đề nghị cấp giấy phép lao động và cũng không cần xin xác nhận của Sở Lao động Thương binh Xã hội.

Đây là một bổ sung cần thiết đáp ứng thực tế xảy ra khi áp dụng pháp luật. Bởi có rất nhiều công ty nước ngoài, công ty đa quốc gia gửi nhân viên nước ngoài đến Việt Nam trong thời gian ngắn để thực hiện các công việc nội bộ như đào tạo, hướng dẫn cho nhân sự của công ty tại VIệt nam, thực hiện kiểm soát, kiểm toán nội bộ, tái cấu trúc… Rất phức tạp và không thực tế nếu bắt buộc các đối tượng này phải xin giấy phép lao động. 

Một số trường hợp khác cũng được miễn Giấy phép lao động như: lao động nước ngoài là giáo viên, nghiên cứu sinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận vào giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục, đào tạo tại Việt Nam; học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo tại nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội.

Cần nhớ các đối với các trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động khác, người nước ngoài vẫn cần có giấy xác nhận của Sở Lao động Thương binh Xã hội trước ít nhất 7 ngày làm việc. Thời hạn xác nhận không thuộc trường hợp cấp giấy phép lao động tối đa không quá 02 năm và theo thời hạn của một số trường hợp cụ thể.

V. Về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động

Điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định hồ sơ cấp giấy phép lao động gồm:

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ.

3. Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp. Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp.

Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự được cấp không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ.. Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật

Đối với một số nghề, công việc, văn bản chứng minh trình độ chuyên môn, kỹ thuật của người lao động nước ngoài được thay thế bằng một trong các giấy tờ sau đây:

a) Giấy công nhận là nghệ nhân đối với những ngành nghề truyền thống do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

b) Văn bản chứng minh kinh nghiệm của cầu thủ bóng đá nước ngoài;

c) Bằng lái máy bay vận tải hàng không do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với phi công nước ngoài;

d) Giấy phép bảo dưỡng tàu bay do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với người lao động nước ngoài làm công việc bảo dưỡng tàu bay.

5. 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

6. Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị theo quy định của pháp luật.

7. Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài

CÁc văn bản chứng minh nêu trên được đề cập một cách chung chung sẽ gây rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, người lao động khi thực hiện nghĩa vụ chứng minh.

VI. Điều kiện để xin cấp lại giấy phép lao động

Nghị Định 11 cũng đã bổ sung trường hợp được quyền xin cấp lại Giấy phép lao động và bỏ đi trường hợp Giấy phép lao động hết hạn như trước đây, gồm:

  • Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất, hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động (trừ một số trường hợp sẽ làm thủ tục cấp mới).
  • Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

Nghị Định 102 trước đây không đề cập các trường hợp này. Thay vào đó, Nghị định 11 đã quy định chặt chẽ hơn về trường hợp giấy phép lao động hết hạn. Như vậy, nếu giấy phép lao động gần hết hạn, người lao động nước ngoài còn nhu cầu làm việc tại Việt Nam và thời hạn còn ít nhất 05 ngày trước ngày hết hạn nhưng không quá 45 ngày, người sử dụng lao động phải thực hiện thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động theo quy định.

Trên đây là một số ý kiến phân tích nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultant. Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn miễn phí cho trường hợp của mình. Chúng tôi muốn được giúp đỡ các bạn, quý Doanh nghiệp và trao đi những giá trị thật sự.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

One Reply to “Quy định mới về cấp Giấy phép lao động”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *