Phí duy trì mã số mã vạch

Phí duy trì mã số mã vạch

Mã số mã vạch là dấu hiệu giúp người tiêu dùng có thể phân biệt, nhận biết được hàng hóa, sản phẩm đa dạng khác nhau trên thị trường. Mỗi doanh nghiệp muốn sử dụng mã số mã vạch thì ngoài việc đóng phí đăng ký sử dụng mã số mã vạch thì còn phải đóng một khoản phí khác, đó là phí duy trì mã số mã vạch hàng năm.

1. Phí duy trì sử dụng mã số mã vạch là gì?

Khi đăng kí sử dụng, doanh nghiệp phải đóng phí đăng kí và phí duy trì cho năm đầu tiên. Trường hợp DN đăng ký sử dụng MSMV từ ngày 1/7 thì mức phí duy trì nộp trong năm đăng ký bằng 50% mức phí duy trì tương ứng với từng loại mã số mã vạch theo quy định trên.

Mức thu phí duy trì sử dụng mã số mã vạch hàng năm bao gồm các loại phí: Sử dụng mã doanh nghiệp GS1, Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 10 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 100 số vật phẩm, Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 9 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 1.000 số vật phẩm), Sử dụng  mã doanh nghiệp GS1 loại 8 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 10.000 số vật phẩm), Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 7 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 100.000 số vật phẩm), sử dụng mã địa điểm toàn cầu (GLN), sử dụng mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số EAN-8 (GTIN-8).

2. Mức phí duy trì mã số mã vạch

Đối với mỗi loại phí khác nhau sẽ có mức phí duy trì khác nhau, ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành thông tư 232/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch được áp dụng bắt đầu từ ngày 01/01/2017 thay thế cho thông tư 36/2007/TT-BTC sửa đổi thông tư 88/2002/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch.

STT Phân loại phí Mức thu

(đồng/năm)

1 Sử dụng mã doanh nghiệp GS1  
1.1 Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 10 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 100 số vật phẩm) 500.000
1.2 Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 9 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 1.000 số vật phẩm) 800.000
1.3 Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 8 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 10.000 số vật phẩm) 1.500.000
1.4 Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 7 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 100.000 số vật phẩm) 2.000.000
2 Sử dụng mã địa điểm toàn cầu (GLN) 200.000
3 Sử dụng mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số EAN-8 (GTIN-8) 200.000

https://tuvanltl.com/quet-ma-vach-bang-dien-thoai-android/

Trên đây là một số quy định chung liên quan đến “Phí duy trì mã số mã vạch” nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

2 Replies to “Phí duy trì mã số mã vạch”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *