Mẫu giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc

Mẫu giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc

Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc là gì?

Giấy xác nhận kinh nghiệm là một trong những giấy tờ nhằm chứng minh năng lực làm việc của người lao động khi người lao động làm việc ở vị trí chuyên gia theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định 11/2016/NĐ-CP. 

“Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam; trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.”

Đây là một điều kiện song song khi người lao động có bằng cấp đại học hoặc tương đương. 

Mẫu giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc

Hiện nay các văn bản quy định pháp luật chưa đưa ra một Mẫu giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc thống nhất nào. Mẫu giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc có nội dung cụ thể như thế nào phụ thuộc vào tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài tại mỗi quốc gia. Cơ bản phải đáp ứng và làm rõ các nội dung như sau:

  • Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xác nhận;
  • Thông tin người lao động: họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch;
  • Thời gian làm việc của người lao động đủ 3 năm;
  • Sự cam đoan về tính chính xác của các thông tin đã xác nhận.

Văn bản xác nhận kinh nghiệm của người lao động phải được hợp pháp hóa lãnh sự để có giá trị sử dụng tại Việt Nam.

Có thể nói Mẫu giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc là một văn bản quan trọng trong hồ sơ xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài. Nếu không được chuẩn bị kỹ lưỡng có thể sẽ kéo dài thời gian và người lao động không được làm việc tại doanh nghiệp theo dự kiến. Sau khi được cấp giấy phép lao động, người lao động sẽ được làm việc trong thời hạn nhất định.

Điều 12. Trình tự cấp giấy phép lao động

1. Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động đó phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo mẫu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

3. Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Nghị định này, sau khi người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

LTL rất hân hạnh cung cấp cho Quý khách hàng các nội dung tư vấn nhằm mục đích tham khảo như trên.

Quản lý giáo viên nước ngoài

Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn miễn phí cho các thắc mắc và trường hợp cụ thể của mình.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *