Mẫu đăng ký mã số mã vạch 2018

Mẫu đăng ký mã số mã vạch 2018

Hàng hóa sản xuất ngày càng nhiều đòi hỏi mỗi doanh nghiệp, mỗi nhà sản xuất phải kiểm soát, quản lí cũng như bảo đảm được chất lượng hàng hóa của mình để có thể tạo được uy tín đối với khách hàng. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp cần phải có một mã số mã vạch để giúp cho khách hàng có thể tin tưởng mà lựa chọn sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp mình.

1. Đăng ký mã số mã vạch:

Các tổ chức/doanh nghiệp muốn sử dụng MSMV phải đăng ký sử dụng MSMV tại các cơ quan được Tổng cục TCĐLCL chỉ định tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV (sau đây gọi là Tổ chức tiếp nhận hồ sơ).

Theo đó mỗi doanh nghiệp phải đăng ký MSMV theo mẫu được ban hành kèm theo Quyết định số: 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV

Sau khí thẩm định nếu thấy hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV hợp lệ thì Tổng cục TCĐLCL cấp mã số; vào sổ đăng ký, lưu vào ngân hàng mã số quốc gia và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV.

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV được thực hiện theo mẫu được quy định tại Phụ lục IV Ban hành kèm theo Quyết định số: 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Bộ tr­ưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Phí đăng ký mã số mã vạch

Trên đây là một số thông tin liên quan đến Mẫu đăng ký mã số mã vạch 2018 nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *