Hồ sơ thành lập trung tâm tư vấn du học

Hồ sơ thành lập trung tâm tư vấn du học

Tổ chức dịch vụ tư vấn du học chỉ được phép hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn du học từ khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Nói cách khác, việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học đóng vai trò quan trọng then chốt cũng là tiên quyết để tổ chức cung ứng dịch vụ tư vấn du học tiến hành hoạt động của mình. Vì vậy, việc chuẩn bị hồ sơ để đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học là rất quan trọng, tránh trường hợp trong quá trình hoạt động, tổ chức/doanh nghiệp bị xử phạt vì hành vi không có giấy phép.

Tuy nhiên, trước khi soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ để đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học, tổ chức/doanh nghiệp cần phải xem xét mình đã đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành hay chưa theo quy định tại Điều 107 Nghị định 46/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 2 Nghị định 135/2018/NĐ-CP:

“3. Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.”

Như vậy, khi đáp ứng đầy đủ những điều kiện trên, thì tổ chức/doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học, một loại giấy tờ quan trọng chứng minh hoạt động tư vấn du học của tổ chức/doanh nghiệp là hợp pháp.

Hồ sơ thành lập trung tâm tư vấn du học

Tổ chức/doanh nghiệp nộp một bộ hồ sơ theo quy định tại tại điều 108 Nghị định 46/2017/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP. Hồ sơ bao gồm những giấy tờ sau:

Điều 108. Thủ tục để tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

“a) Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;

b) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

c) Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.”

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.

Việc chuẩn bị hồ sơ để được cấp giấy phép hoạt động trong ngành tư vấn du học là rất quan trọng. Đồng thời, quy định của chính phủ hiện nay cũng đang được dần đơn giản hóa so với trước tạo điều kiện cho các loại hình doanh nghiệp phát triển.

Các trường hợp bị đình chỉ hoạt động kinh doanh tư vấn du học

Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bị đình chỉ hoạt động kinh doanh tư vấn du học khi xảy ra một trong những trường hợp sau đây:

  • Gian lận để được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;
  • Không bảo đảm một trong các điều kiện quy định tại Điều 107 của Nghị định này;
  • Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ;
  • Cho thuê hoặc cho mượn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;
  • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

https://tuvanltl.com/giay-phep-lao-dong-2019/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *