Hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh

Hiện nay, trên toàn quốc, đang có hàng triệu hộ kinh doanh đang tiến hành hoạt động thường xuyên. Có thể nói, hộ kinh doanh là một chủ thể quen thuộc và phổ biến trên thị trường. Việc tìm hiểu các quy định về hộ kinh doanh trong Luật doanh nghiệp 2014 cũng các quy định liên quan là điều cần thiết trước khi tiến hành thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh.

Trong Luật doanh nghiệp 2014, không có quy định chi tiết và cụ thể về hộ kinh doanh. Mà hộ kinh doanh được quy định cụ thể tại Chương VIII Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Theo đó các quy định về hộ kinh doanh được tóm tắt thành những điểm lớn như sau:

Thứ nhất, hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân từ đủ 18 tuổi, đầy đủ năng lực hành vi dân sự đứng ra thành lập và chịu trách nhiệm vô hạn đối với các nghĩa vụ của mình.

Thứ hai, hộ kinh doanh chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm duy nhất. Điều này được quy định tại Khoản 1 Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

“1. Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Như vậy, trong quá trình kinh doanh, nếu các thành viên của hộ kinh doanh có nhu cầu mở rộng phạm vi hoạt động thì trước tiên cần chuyển đổi thành các loại hình doanh nghiệp. Bởi vì, hộ kinh doanh bị hạn chế về việc mở rộng thị trường cũng như phạm vi hoạt động.

Thứ ba, trong trường hợp hộ kinh doanh muốn sử dụng trên 10 lao động thì phải chuyển đổi thành doanh nghiệp, để tránh trường hợp bị xử phạt. Đó là quy định tại Khoản 3 Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

“3. Hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định.

Thứ tư, các thành viên của hộ kinh doanh bị hạn chế quyền theo quy định tại Khoản 3 Điều 67 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

“3. Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Như vậy, trong trường hợp bạn là thành viên của hộ kinh doanh thì bạn sẽ không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân cũng như thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Thứ năm, về thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể được quy định tại Khoản 1 Điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP bao gồm những giấy tờ như sau:

“1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

  • a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);
  • b) Ngành, nghề kinh doanh;
  • c) Số vốn kinh doanh;
  • d) Số lao động;
  • đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.
  • Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Như vậy, hộ kinh doanh là một chủ thể không được quy định tại Luật doanh nghiệp 2014. Tuy nhiên, tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì hộ kinh doanh lại được quy định rõ ràng, cụ thể. Cá nhân/hộ gia đình có nhu cầu thành lập hộ kinh doanh cần xem xét những đặc điểm cũng như ưu, nhược điểm mà hình thức này mang lại trước khi tiến hành thành lập.

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *