Giám đốc trung tâm ngoại ngữ là người nước ngoài

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ là người nước ngoài Câu hỏi: Tôi có người bạn nước ngoài làm trong lĩnh vực giáo dục. Nay tôi muốn mời bạn đó về làm giám đốc trung tâm ngoại ngữ của tôi được không? Chuyên viên tư vấn: Cảm ơn câu hỏi bạn đã gửi đến cho … Đọc tiếp Giám đốc trung tâm ngoại ngữ là người nước ngoài